ÅSIKT

S vill att maten ska bli bättre - men har ingen plan

Replik från Moderaterna om maten till de äldre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Det är bra att frågan om måltidernas kvalitet väcks, samtidigt är det ett rejält underkännande av den hittills förda politiken, skriver Moderaterna i en replik till Catharina Bråkenhielm (S).

REPLIK. Två år har gått sedan vänsterregeringen nationellt tog över ansvaret för äldreomsorgen. Nu, drygt två år senare, försöker Catharina Bråkenhielm (S) föra fram problemen med den låga kvalitet som maten håller inom äldreomsorgen. Det är bra att frågan om måltidernas kvalitet väcks, samtidigt är det ett rejält underkännande av den hittills förda politiken.

Leif Mannerström har helt rätt när han underkänner maten inom äldreomsorgen. Han har även rätt i att samtliga partier bär ett stort ansvar för detta misslyckande.

Vi tar frågan om maten i äldreomsorgen på allra största allvar. Moderaterna föreslår i vår plan för en äldreomsorg med högre kvalitet och kontinuitet ett måltidslyft.

Det är en nationell satsning som ska påbörjas genom ett eller flera försöksprojekt där stat och intresserade kommuner avsätter resurser i syfte att höja kvaliteten i måltider för äldre såväl i äldreboende som hemtjänst. Denna satsning är fullt ut finansierad och uppgår till 120 miljoner kronor. Den ska följas upp och utvärderas. Detta handlar dock i grunden inte om pengar utan om prioriteringar och ett tydligt ledarskap att sätta fokus på äldres matkvalitet.

Det är tyvärr tydligt att regeringen saknar en plan för hur maten ska bli bättre. Hittills har regeringen inte lagt någon enda proposition.

Man har heller inte lagt ett enda konkret initiativ eller lagförslag för hur arbetet med att höja måltidernas kvalitet i äldreomsorgen ska gå till. Vi kräver att regeringen agerar. Lägg fram konkreta förslag i riksdagen så lovar vi att ta dem på allvar.

Människors berättigade oro för matens kvalitet i äldreomsorgen kräver aktiva gemensamma nationella och lokala åtgärder, nu.

Cecilia Widegren, riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson (M)
Margareta B Kjellin, riksdagsledamot, ledamot i Socialutskottet med fokus på äldrefrågor (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM