Dina åtgärder är inte tillräckliga, ministern

Svar till Gustav Fridolin om mobbning och hård ton bland unga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2017-09-04

Aron Modig (KD): Vuxennärvaron är viktig, men de åtgärder som Gustav Fridolin presenterar räcker inte för att komma tillrätta med mobbingen.

REPLIK. Gustav Fridolin skriver i en debattartikel i Aftonbladet om hur mobbning påverkar barn i skolan. Det är bra att Fridolin lyfter denna viktiga fråga.

Vuxennärvaron är viktig, men de åtgärder som Gustav Fridolin presenterar räcker inte för att komma tillrätta med mobbingen.

Kristdemokraterna har vid upprepade tillfällen lyft barns välmående i skolan. Vi har kommit med förslag på hur vi bättre ska arbeta mot nätmobbning genom en skärpt lagstiftning för ärekränkning på
nätet, olaga hot och kränkande fotografering. Vi har också förslagit att alla skolor ska ha evidensbaserade program mot mobbning.

Vi vet i dag att alltför många skolor satsar pengar på program mot mobbning som visar sig ha ingen eller till och med motsatt effekt. Detta måste tas på större allvar.

I våras presenterade PISA en rapport om elevers välbefinnande. Den visar att var sjätte svensk 15-åring säger sig ha blivit mobbad minst ett par gånger i månaden. Detta trots att huvudmannen enligt lag ska motverka kränkande behandling av barn och elever.

Att barn mår bra och känner sig trygga i skolan är en avgörande del för hur de lyckas i sitt lärande och sin utveckling.

Därför krävs att skolor använder sig av metoder som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet för att hantera mobbning. Kristdemokraterna menar att det ska vara obligatoriskt för skolhuvudmännen att enbart ha evidensbaserade antimobbningsprogram. Frågan om mobbning är för viktig för att skolor bara ska gå
på känsla.


Aron Modig, riksdagsledamot Kristdemokraterna