ÅSIKT

Så ska Sverige få lag och ordning tillbaka

Moderaterna: Hårdare tag mot gängen, skärp straffen och utvisa fler

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Tomas Tobé: Det är för lätt att vara kriminell i vårt land i dag. Moderaterna vill öka tryggheten och stärka polisen. Fler brott ska klaras upp och brott ska ge kännbara straff.
DEBATT

DEBATT. I dag presenterar Moderaterna det mest omfattande kriminalpolitiska programmet på över ett decennium. Det innehåller tre centrala delar – reformer för en fungerande polis, ett flertal straffskärpningar och åtgärder för att ta kontroll över de utsatta områdena.

Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle.

Vi kommer därför inte att se på när kriminella flyttar fram sina positioner, när polisen är i kris utan ansvarsfullt ledarskap eller när otryggheten ökar. Utvecklingen går att vända.

Sverige kan byta riktning med en ny regering och en politik som tar frågor om lag och ordning på allvar. Några delar kommer att vara särskilt viktiga för Moderaterna:

En fungerande polis

Sveriges poliser gör ett fantastiskt jobb, men de är för få och deras resurser räcker inte till. Fler än tidigare lämnar polisyrket, löneutvecklingen är svag och brottsuppklaringen den lägsta på många år. Vi måste ha betydligt fler poliser.

Sverige ska ha minst 5 000 fler poliser senast år 2025. Även antalet civilanställda måste öka för att brottsuppklarningen ska förbättras. Därför behövs också 5 000 fler civilanställda inom polisen. Det innebär minst 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025.

Bland europeiska länder har Sverige nästan lägst antal poliser i jämförelse med antalet invånare. På längre sikt krävs därför en mer genomgripande kursändring. Moderaternas långsiktiga mål är att antalet poliser per capita i Sverige ska ligga i nivå med genomsnittet i EU.

Lönerna inom polisen är i dag alldeles för låga i förhållande till de krav som ställs på polisyrket. Vi vill göra riktade satsningar för att höja polisernas löner. Det är också ett sätt att komma till rätta med avhoppen från yrket.

Skärpta straff

Straff ska stå i proportion till brottens allvar. I dag är straffen för låga för vissa brottstyper, till exempel för bostadsinbrotten. Dessa brott innebär en stor integritetskränkning som ofta får allvarliga konsekvenser för de utsattas trygghet.

Därför vill vi införa ett nytt brott, inbrottsstöld, med minimistraffet fängelse i ett år.

Den som begår upprepade brott bör också straffas väsentligt hårdare än den som begår ett enstaka brott. För att tydligare markera mot flerfaldig brottslighet vill vi ta bort dagens form av mängdrabatt. Straffet för den person som döms för flera brott i en och samma rättegång bör skärpas betydligt.

Vårt förslag innebär en straffskärpning som skulle kunna medföra att fängelsevistelsen kan öka med ungefär 60-70 procent jämfört med i dag.

Även reglerna för utvisning vid brott behöver förändras. Vi vill att brott med sex månaders fängelse eller mer i straffskalan ska kunna leda till utvisning, även om det inte föreligger återfallsrisk. Vi måste sända tydliga signaler att om man vill leva i Sverige måste man också följa svensk lag, annars kommer det att få konsekvenser.

Ta kontroll över utsatta områden

Antalet särskilt utsatta områden ökar. Här finns stora problem med kriminella gäng och uppgörelser.

Vi vill införa en särskild gängbestämmelse för att stoppa de kriminella gängens framfart.  För vissa brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar, ska upp till dubbla straff kunna utdömas. Straffen för grova vapenbrott ska skärpas och att fler vapenbrott ska betraktas som grova.

I områden där kriminella grupperingar har starka fästen är övervakningskameror ett viktigt verktyg för att klara upp brott. Moderaterna har tidigare föreslagit att polisen lättare ska kunna sätta upp kameror, bland annat genom att dagens tillståndsplikt för kameraövervakning tas bort. Vi föreslår också en ytterligare satsning på kameror i Sveriges 23 särskilt utsatta områden.

Sverige har förhållit sig passivt inför utvecklingen alltför länge.

Det är för lätt att vara kriminell i vårt land i dag.

Moderaterna vill öka tryggheten och stärka polisen. Fler brott ska klaras upp och brott ska ge kännbara straff. Med vårt kriminalpolitiska program ser vi till så att tryggheten upprätthålls - i hela landet.


Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM