Våra äldre är värda ett bättre pensionssystem

SD: Ingen ska behöva vara ”fattigpensionär” i ett välfärdsland

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Dagens pensionssystem är ohållbart. Det behövs en omfattande reformering av hela systemet, och framförallt högre pensionsavsättningar, skriver Jimmie Åkesson, Julia Kronlid och Oscar Sjöstedt.
Dagens pensionssystem är ohållbart. Det behövs en omfattande reformering av hela systemet, och framförallt högre pensionsavsättningar, skriver Jimmie Åkesson, Julia Kronlid och Oscar Sjöstedt.

DEBATT. För Sverigedemokraterna är det självklart att ingen svensk pensionär ska behöva leva på existensminimum och ständigt behöva oroa sig för sista veckan före pensionsutbetalning.

Ingen ska heller behöva arbeta långt över pensionsåldern för att övergången mellan lön och pension ska bli ekonomiskt hållbar.

Frågan om låga pensioner har varit regelbundet återkommande de senaste åren. Krav på förändring från olika håll har avlöst varandra, och redan under 90-talet upprättades en så kallad pensionsgrupp i Sveriges riksdag med syfte att komma fram till en partigemensam lösning på problemet.

Under alla dessa år har gruppen dock inte lyckats komma fram till en lösning för att komma tillrätta med de problem som finns, trots återkommande larm från landets pensionärer och diverse organisationer.

Vi befinner oss i ett läge där fattiga äldre lever på gatan och måste förlita sig på civilsamhället för att ha råd för basala saker som mat och mediciner. Andra har haft turen att slippa hemlösheten, men saknar ändå tillräckligt med pengar för att kunna leva ett värdigt liv på ålderns höst.

Kvinnor har drabbats extra hårt, då de inte sällan har tagit ett större ansvar för hem och familj under sina vuxna liv.

Utifrån dagens situation ser läget inte bättre ut för framtida generationer heller. Som exempel får en genomsnittlig 80-talist (född 1985) som träder in på arbetsmarknaden vid 25 års ålder och arbetar fram till 67 år, med en slutlön på 30 000 kr per månad, en inkomstpension på endast 13 600 kr.

Det är direkt orimligt för en person som arbetat i nästan hela sitt vuxna liv.

För att lappa och laga Sveriges trasiga pensionssystem har regeringen tagit fram pensionstillägget. Sverigedemokraterna har inte motsatt sig eller stoppat detta, då vi ser varje extra krona till landets pensionärer som ett steg i rätt riktning.

Vi har dock upprepade gånger påtalat att denna lösning varken är finansiellt hållbar eller tillräcklig, och att det i stället vore en mer långsiktig lösning att öka avsättningarna till pensionssystemet för att höja pensionerna.

Detta är även något som Pensionsmyndigheten föreslagit i sitt remissvar på pensionstillägget.

Besvikelsen har också varit stor när regeringen gett sken av att pensionstillägget skulle innebära 600 kronor extra i månaden till alla landets pensionärer när det i själva verket endast innebar 25 kronor extra för de med lägst pensioner.

Dagens system för pensioner är uppenbarligen ohållbart. Så som det ser ut i dagsläget görs ingen större skillnad mellan en person som har arbetat i hela sitt liv jämfört med om personen inte har gjort det.

Sverigedemokraterna menar att det behövs en omfattande reformering av hela pensionssystemet, och framförallt högre pensionsavsättningar. Vi förespråkar därför en modell som innefattar en möjlighet att växla mellan en lägre allmän löneavgift och högre pensionsavsättningar inom arbetsgivaravgifterna.

På så sätt skulle det gå att uppnå högre pensioner och samtidigt undvika att företagarna drabbas av högre skatter.

På detta sätt skulle pensionsåldern heller inte gradvis behöva höjas. Vi måste inse att alla människor inte har samma förutsättningar att arbeta länge, då de som arbetat hårt i slitsamma yrken har mycket sämre möjligheter att arbeta långt upp i åldrarna än de med mer akademiska yrken.

Sverigedemokraterna har även länge förespråkat en höjning av grundskyddet, också kallat garantipensionen, och välkomnade regeringens höjning med 200 kronor även om den är långt ifrån tillräcklig. Vi vill därför stärka grundskyddet för pensionärer med ytterligare 800 kronor.

Välfärden är vår tids stora fråga, och här är frågan om pensionerna helt central. Ett land som inte kan förse grundläggande social och ekonomisk trygghet för de äldre är enligt vår mening inte att betrakta som ett välfärdsland. I vårt Sverige ska begreppet “fattigpensionär” inte existera.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Julia Kronlid, riksdagsledamot (SD)
Oscar Sjöstedt, riksdagsledamot (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE