Debatt

Samla partierna – vi är i en arbetslöshetskris

Vänsterpartiet: Regeringen måste kalla till samtal

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen har tidigare kallat partierna till samtal om coronapandemins hantering, gängbrottslighet och migration. Vi anser att arbetslöshetskrisen vi nu befinner oss i är minst lika viktig, skriver Ulla Andersson och Ali Esbati.
Regeringen har tidigare kallat partierna till samtal om coronapandemins hantering, gängbrottslighet och migration. Vi anser att arbetslöshetskrisen vi nu befinner oss i är minst lika viktig, skriver Ulla Andersson och Ali Esbati.

DEBATT

DEBATT. Corona har slagit hårt mot svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten stiger och kanske mest oroväckande är att även långtidsarbetslösheten ökar. I dag är fler långtidsarbetslösa än under finanskrisen. Bromsar vi inte utvecklingen riskerar det att bli ännu mer.

Den här får allvarliga konsekvenser. Både för samhällsekonomin och för den enskilda människan som vaknar upp på morgonen och inte längre har något jobb att gå till.

Regeringen har tidigare kallat partierna till samtal i flera viktiga frågor: Coronapandemins hantering, gängbrottslighet och migration. Vi anser att arbetslöshetskrisen vi nu befinner oss i är minst lika viktig. Vi uppmanar därför regeringen att kalla partierna till samtal om vad som bör göras för att hantera krisen.

Vänsterpartiets ingång i dessa samtal kan sammanfattas i sju punkter:

Återupprätta den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

Andelen av BNP som satsas på arbetsmarknadspolitik har sjunkit kraftigt sedan början av 1990-talet. Den här politiken fungerar inte längre. Vi måste återupprätta den aktiva arbetsmarknadspolitiken. För det krävs pragmatisk handlingskraft och politisk vilja.

Stärk Arbetsförmedlingens lokala närvaro och resurser för samverkan med kommunerna.

Oavsett vad man tyckte om Arbetsförmedlingen tidigare så borde de flesta förstå att det finns ett akut behov av en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Det lokala arbetet är särskilt viktigt för kontakterna med de långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingens lokala närvaro måste utvecklas, inte avvecklas. Likaså resurserna för samverkan med kommunerna.

Ge ett förhöjt statsbidrag – sysselsättningsmiljarder – till kommuner och regioner.

Vi behöver fler som jobbar inom välfärden. Samtidigt finns ett akut behov av att stoppa nedskärningar som ingen egentligen vill se, men som blir resultatet av det ansträngda ekonomiska läget i kommuner och regioner. Vi behöver kunna enas brett om satsningar till kommuner och regioner efter pandemin.

Slå vakt om anställningstryggheten för äldre.

Äldre människor som förlorar jobbet har högre risk att fastna i långtidsarbetslöshet än ungdomar. Det är därför samhällsekonomiskt motiverat att äldre har ett särskilt starkt skydd mot uppsägningar, speciellt om detta i praktiken beror på sjukdom. Vi diskuterar gärna olika sätt att lösa detta på.

Genomför omfattande utbildningsinsatser – med fokus på bristyrken.

Bristyrkena i Sverige är många, bl.a. inom centrala områden som vård, omsorg och byggsektorn. Under krisen måste förutsättningarna till utbildning för de som förlorar jobbet förbättras. Många av dem som nu förlorat jobbet kommer inte att hitta ett liknande jobb framöver. De behöver ställa om. Därför behöver Arbetsförmedlingen få större förutsättningar att hänvisa till utbildning och de arbetslösa kunna få behålla sin ersättning under utbildningstiden. Regeringen har öppnat för detta, men mer behöver göras.

Inför en tillfällig arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning.

Många av dem som, trots krisen, har kvar sina jobb är i behov av kompetensutveckling. En lösning har tagits fram inom ramen för partsförhandlingarna om trygghet, omställning och anställningsskydd. Det är möjligt att utgå från detta. Om detta eller liknande system tar tid att få plats som ett hållbart system över tid, menar vi att staten i detta svåra läge bör införa en tillfällig lösning för arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning.

Använd lagen om offentlig upphandling för att ge långtidsarbetslösa jobb.

Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter varje år omkring 700 miljarder kronor av våra gemensamma skattemedel. Den nya upphandlingslagstiftningen ger möjlighet att ställa sociala krav vid upphandling. Vi menar att stat, kommuner och regioner bör ställa sådana krav i större utsträckning. Ett konkret krav bör vara att leverantören ska garantera att långtidsarbetslösa erbjuds jobb.

Vi är medvetna om den svåra situation som Sverige befinner sig i med ökad smittspridning. Vi inser att regeringen måste lägga tid och kraft för att hantera utvecklingen. Vi anser dock att den djupa arbetslöshetskris vi nu är med om kräver samma resoluta hantering.

I det arbetet bör regeringen lyssna in synpunkter från riksdagspartierna.


Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson (V)
Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Arbetsmarknadspolitik

LÄS VIDARE

DEBATT Sverige är mitt i en arbetslöshetskris

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknadspolitik

Ali Esbati

Arbetslöshet

Ulla Andersson

Arbetsmarknad

Regeringen

Vänsterpartiet