Debatt

Testa lärare snabbare om skolan ska fungera

Debattören: Nu tvingas vi stänga skolor i väntan på covid-19-test

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Samtliga regioner måste prioritera testning av skolpersonal på samma sätt som omsorgspersonal. Vi tvingas nu dagligen ta beslut att stänga förskolor och skolor för att personal måste vara kvar hemma utan möjlighet att ens boka tid för att bli testade, skriver Sophia Jarl.
Samtliga regioner måste prioritera testning av skolpersonal på samma sätt som omsorgspersonal. Vi tvingas nu dagligen ta beslut att stänga förskolor och skolor för att personal måste vara kvar hemma utan möjlighet att ens boka tid för att bli testade, skriver Sophia Jarl.

DEBATT

DEBATT. Hur ska jag som kommunpolitiker kunna ta ansvar för att hålla förskolor och skolor öppna när staten och regionerna underpresterar i Coronakrisen? Utan fungerande testning av skolpersonal blir det omöjligt att agera enligt de direktiv som kommer från både regering och myndigheter.

Alla partier på riks- och regionnivå måste ta ansvar för att samtliga regioner omgående prioriterar testning av skolpersonal på samma sätt som omsorgspersonal.

Sverige har ett tredelat ansvarssystem där det är regionerna som ska ansvara för hälso- och sjukvård. Det är ett system, som mitt eget parti, i perioder varit kritiska till utifrån att regionerna inte har klarat av att leverera sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Det handlar bland annat om långa köer till olika behandlingar.

Som ett resultat av bristande tilltro till den offentliga sjukvården har privata aktörer kunnat flytta fram sina positioner på marknaden genom att erbjuda både arbetsgivare och privatpersoner privata sjukförsäkringar. Det har skapat en diskussion om vad man ska kunna förvänta sig att få för offentlig vård i ett land med ett av världens högsta skattetryck.

I dagsläget har vi, i min egen kommun, en allvarlig situation där lärarnas uthållighet prövas när deras kollegor med symptom på covid-19 väntar på provtagning.

De lärare som är kvar i skolan ska klara sin egen undervisning, kollegans (som väntar på provtagning) undervisning och till viss del även distansundervisning. Inte i en eller två dagar utan nu täcker lärarna upp för varandra i veckor.

Orsaken till detta är regionen inte har tillräcklig kapacitet att testa alla som har symptom. Och trots att det råder en stor enighet om att öppna skolor och förskolor är viktiga så tycks frågan om att prioritera testning av skolpersonal inte varit särskilt högt upp på varken regeringens eller myndigheters agenda.

Den här krisen har delvis kännetecknats av en bred politisk enighet av hur olika samhällsproblem ska hanteras. Men i den situation som vi står i i dag är det inte möjligt att hålla tillbaka kritik.

Det är häpnadsväckande dåligt hur staten och myndigheterna uppdrar till oss kommuner att upprätthålla kommunal verksamhet samtidigt som de inte säkerställer att regionerna levererar det som kommunal välfärd kräver. Vi tvingas nu dagligen ta beslut att stänga förskolor och skolor för att personal måste vara kvar hemma utan möjlighet att ens boka tid för att bli testade.

Det må vara så att ett flertal regioner arbetar hårt för att bygga upp bättre testkapacitet men pudelns kärna är att våga prioritera skolpersonal lika högt som omsorgspersonal.

Dessutom är frågan om privata vårdgivare högst intressant i resonemanget. De används alltför ofta som ett slagträ där kritiker mot dessa är rädda för parallella vårdsystem med offentlig vård kontra privat vård.

Men se hur det faktiskt blivit i den största kris som Sverige i modern tid genomlevt; den offentliga vården kan inte ens ge samhällsbärande funktioner prioritet för att de ska kunna upprätthålla samhället och för att vi som förtroendevalda i kommunerna ska kunna ta ansvar för den välfärd som alla förväntar sig.

Det är tragiskt att vi förlitar oss på ett planekonomiskt system som så ofta misslyckats att ge oss det som vi mest behöver.

Som moderat har jag inga betänkligheter med att hitta lösningar på marknaden men den styrande regeringen borde vara mer angelägen att få bättre leverans från den offentliga vården.

När tänker regeringen bli bättre och fatta beslut som hänger ihop?


Sophia Jarl, oppositionsråd Norrköpings kommun (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

20% Rabatt på solskydd & solkräm för alla hudtyper och behov! - Lloyds Apotek

Extern länk från LloydsApotek

Beställ här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

DEBATT M klarar inte att sköta testningen i Stockholm

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Sophia Jarl

Covid-19

Coronaviruset

Norrköping