Ge oss förutsättningar att stoppa gängvåldet

Nio fackförbund: Nu måste politikerna samordna alla krafter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi fackförbund inom inom polisen, skolan, socialtjänsten och vården har samlat oss för att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Nu förväntar vi oss att politiker och beslutsfattare också gör sitt, skriver förbundsordföranden för nio fack.
Vi fackförbund inom inom polisen, skolan, socialtjänsten och vården har samlat oss för att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Nu förväntar vi oss att politiker och beslutsfattare också gör sitt, skriver förbundsordföranden för nio fack.

DEBATT. Det brottsförebyggande arbetet kräver mobilisering från hela samhället. Våra medlemmar inom polisen, skolan, socialtjänsten och vården utgör viktiga delar i det arbetet.

Men för att medlemmarnas kompetenser och engagemang ska komma samhället till nytta fullt ut behöver förutsättningarna att göra ett riktigt bra jobb förstärkas. Vi i fackföreningsrörelsen har samlat oss för att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Nu förväntar vi oss att politiker och beslutsfattare också samordnar sig för ett mer kunskapsbaserat och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Vi är nio fackförbund som i dag samlar arbetsgivare, politiker, forskare och representanter för organisationer och myndigheter till en hearing om hur vi stärker det brottsförebyggande arbetet och samordnar det tidiga stödet till barn och unga i riskzon.

Vi ser hur det gängrelaterade våldet eskalerar, omfattande handel med narkotika göder den organiserade brottsligheten och kriminella nätverk som står bakom dödsskjutningar rekryterar barn till sin verksamhet.

I den politiska debatten ropar många efter hårdare straff. Det kan vara befogat men löser inte sociala problem, psykisk ohälsa och andra bakomliggande faktorer som kan leda till kriminalitet. För att rå på den behövs förebyggande samordnade tidiga insatser, till exempel föräldrautbildning, en jämlik skola och elevhälsa, rätt till plats i fritidshem även för barn med långtidsarbetslösa föräldrar samt lättillgängligt stöd till personer med missbruk.

Vi ser också en ökning av hot, trakasserier och våld mot våra medlemmar i deras arbetsvardag. Det kan vi aldrig acceptera. Arbetsgivare har ett viktigt ansvar att skydda sina medarbetare i deras yrkesutövning så att alla får känna den trygghet på jobbet som också är en förutsättning för att göra ett riktig bra arbete.

Vi förväntar oss att regering, myndigheter och kommuner delar våra ambitioner att stärka det brottsförebyggande arbetet och att de vill ge våra medlemmar bättre förutsättningar att lyckas i arbetet.

Politiker och arbetsgivare behöver därför prioritera:

  • Ett tydligare ansvar. Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet måste förtydligas så att det blir glasklart vilka olika aktörer som har brottsförebyggande uppdrag – och vilka skyldigheter de har att samverka.
  • Ökad samverkan för bättre helhetssyn. Regeringen och regeringskansliet bör ta ett samverkansansvar för det brottsförebyggande arbetet. Bara genom att se helhetsbilden kan rätt beslut fattas för ett effektivt brottsförebyggande arbete.
  • Större fokus på arbetsmiljö. Hot och våld måste motverkas så att medlemmarna i våra förbund, vars arbetsuppgifter innebär att på olika sätt göra samhället tryggt, själva ska känns sig trygga i sin arbetsvardag.
  • Dela och utveckla kompetens. Våra medlemmars kunskaper och förmågor bör samordnas i en gemensam kompetensplattform för ett effektivare brottsförebyggande arbete, grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om att få olika yrkesgruppers skilda kompetenser att ännu bättre kugga i varandra – utan att för den skull ge avkall på de enskilda behoven av kompetensutveckling.

Om vi med gemensamma krafter och ökande resurser kan ge våra medlemmar bättre förutsättningar att förebygga brott kommer det att bespara samhället stora kostnader i form av minskad brottslighet och ett minskat tryck på rättsväsendet.

Men framförallt besparar det oss olika former av lidande och att barnen slipper betala notan för samhällets tillkortakommanden.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
Valle Karlsson, förbundsordförande Seko
Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Lena Nitz, förbundsordförande Polisförbundet
Lee Wermelin, förbundsordförande Akavia
Tommy Wreeth, förbundsordföramnde Svenska Transportarbetareförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE