ÅSIKT

Kvinnor har aldrig varit jämlika män

FN-chefen Antonio Guterres: Tradition och religion missbrukas för att inskränka kvinnors rättigheter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Magnus Wennman/AP
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres skriver: Att neka kvinnor och flickor deras rättigheter är inte bara orätt i sig; de ekonomiska och sociala konsekvenserna är allvarliga och drabbar oss alla.
DEBATT

DEBATT. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Men i dessa svåra tider, då vår värld blir alltmer oförutsägbar och kaotisk, går kvinnors rättigheter back och förträngs, begränsas och vrids tillbaka.

Att stärka kvinnors och flickors egenmakt är det enda sättet att trygga deras rättigheter och säkra att de tillåts nå sin fulla potential.

Historisk obalans i maktrelationerna mellan män och kvinnor, förvärrade av ökande ojämlikhet inom och mellan olika samhällen och länder, leder till ökad diskriminering av kvinnor och flickor. Runtom i världen missbrukas tradition, kulturella värden och religion för att inskränka kvinnors rättigheter, befästa sexism och försvara kvinnofientliga seder.

Kvinnors lagliga rättigheter, som aldrig varit jämlika med männens på någon kontinent, eroderas vidare. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar ifrågasätts och undergrävs. Kvinnor blir rutinmässigt måltavlor för skrämseltaktik och trakasserier såväl i cyberrymden som i det verkliga livet. I de värsta fallen bygger extremister och terrorister sina ideologier kring kvinnors underkastelse och utsätter dem för sexuellt och könsbaserat våld, tvångsäktenskap och reellt slaveri.

Trots vissa framsteg är det fortfarande män som innehar de ledande positionerna på spelplanen, och det ekonomiska lönegapet ökar tack vare gammaldags attityder och inrotad manlig chauvinism. Vi måste förändra detta genom att stärka kvinnor på alla områden, låta deras röster höras och ge dem kontroll över sina liv och vår världs framtid.

Att neka kvinnor och flickor deras rättigheter är inte bara orätt i sig; de ekonomiska och sociala konsekvenserna är allvarliga och drabbar oss alla. Könsjämlikhet har en transformativ effekt som är livsviktig för att ett samhälle och dess ekonomi ska fungera till fullo.

Kvinnors tillgång till utbildning och hälsovård har fördelar för både familjen och det lokala samhället som sträcker sig så lång som till de nästa generationerna. Ett extra år i skola kan öka en flickas framtida inkomst med upp till 25 procent.

Då en kvinna till fullo deltar i arbetskraften, skapar det möjligheter och genererar tillväxt. Om jämlikhetsklyftan överbryggas kan det tillföra 12 miljarder dollar till global BNP innan år 2025. Då antalet kvinnor inom offentliga institutioner ökar, blir de mer representativa och främjar innovation och beslutsfattande samtidigt som det gynnar hela samhället.

Könsjämlikhet är centralt för Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, den globala plan som statsledare enats om för att tackla de utmaningar vi möter. Mål fem handlar specifikt om könsjämlikhet och kvinnors och flickors egenmakt, och detta är centralt om vi ska uppnå alla 17 mål för hållbar utveckling.

Jag har förbundit mig att öka kvinnors deltagande i vårt arbete för fred och säkerhet. Kvinnliga förhandlare ökar chanserna att uppnå hållbar fred, och kvinnliga fredsbevarare minskar möjligheterna för sexuellt utnyttjande och exploatering.

Inom FN etablerar jag en klar vägkarta för att uppnå jämlikhet mellan könen inom hela systemet, så att vår organisation verkligen representerar människorna vi tjänar. Tidigare mål har inte uppfyllts. Nu måste vi gå vidare från ambition till aktion.

Låt oss alla göra vårt yttersta för att motarbeta och överkomma inrotade fördomar, stötta engagemang och aktivism, och främja jämlikhet mellan könen och kvinnors egenmakt på den internationella kvinnodagen och framöver.


António Guterres, generalsekreterare för Förenta Nationerna, FN.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM