Släpp in vår personal så löser vi vårdkrisen

Debattören: Funktionsnedsatta med rätt kunskaper kan avlasta vårdanställda

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Monica Lingegård, vd Samhall: ”Vi har över 500 omsorgsassistenter som kan avlasta den ordinarie omsorgspersonalen. Alla med dokumenterat yrkeskunnande och en brinnande iver att få arbeta hos en arbetsgivare inom den offentliga eller privata omsorgen. ”
Monica Lingegård, vd Samhall: ”Vi har över 500 omsorgsassistenter som kan avlasta den ordinarie omsorgspersonalen. Alla med dokumenterat yrkeskunnande och en brinnande iver att få arbeta hos en arbetsgivare inom den offentliga eller privata omsorgen. ”

DEBATT. Nyligen meddelade Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att de ändrat synen på vårdbiträden och nu ser dem som en lösning på problemen med personalbrist, överbelastade sjuksköterskor och lägre kvalitet inom vård och omsorg. Det är ett välkommet besked för framtiden. Men vi kan inte vänta.

Den allvarliga situationen inom omsorgen måste hanteras nu. Effektiva lösningar finns redan idag för de som är beredda att tänka nytt.

Att Kommunal och SKL nått en uppgörelse om att definiera vårdbiträdesyrket och förtydliga dess utbildning är i grunden positivt. När två tunga aktörer går samman mot ett gemensamt mål skapas förutsättningar för förändring. En förändring som både personal och brukare inom vård och omsorg länge efterfrågat. Men det är ingenting som kommer att ske över en natt.

Fram tills dess att förslagen implementerats kommer läget inom vården och omsorgen att vara fortsatt allvarligt.

Enligt en rapport från SKL framgår det att över hälften av landets kommuner har svårt att rekrytera medarbetare till omsorgen. Dessutom visar en nyligen presenterad rapport från Stockholms universitet att hälften av undersköterskorna inom äldreomsorgen vill byta jobb. Då räcker det inte med att som Kommunal och SKL endast föreslå lösningar för framtiden.

Dagens utmaningar måste mötas idag. Och redan i dag finns det lösningar med dokumenterat positiv effekt på svensk omsorg.

Samhall har vi över 500 omsorgsassistenter som kan avlasta den ordinarie omsorgspersonalen.

Alla med dokumenterat yrkeskunnande och en brinnande iver att få arbeta hos en arbetsgivare inom den offentliga eller privata omsorgen.

Men trots det allvarliga läget och bristen på personal ges sällan personer med funktionsnedsättningar chansen att få arbeta inom vård och omsorg. Ibland handlar det om fördomar och förutfattade meningar – och ofta om ren okunskap.

Omsorgen har allt att vinna på att beslutsfattare öppnar upp för en mer nyanserad bild av personal och rekrytering.

Allting handlar om matchning och att sätta rätt person på rätt plats. På Samhall har vi stora erfarenheter av att göra just det och se till människors styrkor och förmågor snarare än deras begränsningar.

Genom att matcha yrkeskunniga personer med funktionsnedsättningar till rätt arbetsuppgifter kan vi trygga välfärden samtidigt som vi bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. Det är en win-win-lösning som Sverige inte har råd att säga nej till.

Det finns kommuner som gått från ord till handling. En av dem är Boden, som valt att bemanna omsorgsnära service inom äldreomsorgen med medarbetare med funktionsnedsättningar.

De ansvarar bland annat för städning, tvättning, matleveranser, förrådshantering och lagning av kläder – arbetsuppgifter som tidigare upptog stora delar av den vårdutbildade personalens tid.

Genom att bredda såväl yrkeskategorierna som grupperna man söker medarbetare från kan den ordinarie personalen i stället fokusera på det allra viktigaste – omvårdnaden.

I Boden ser vi hur verksamhetens sjukfrånvaro minskar, kompetensutnyttjandet blir bättre, arbetsmiljön förbättras, de anhöriga blir nöjdare och omsorgspersonalen får mer tid och energi.

Det bidrar till både en högre upplevd kvalitet inom omsorgen och i förlängningen ekonomiska vinster. Bodens kommun har visat att nytänkande kan göra stor skillnad på flera plan.

Gamla problem kvarstår tills de möts med nya lösningar.

Det är dags för landets omsorgspolitiker att lyfta blicken och se den outnyttjade talangen, kunskapen och kapaciteten som i dag står utanför arbetsmarknaden.

Genom att bredda kompetensförsörjningen och ge fler personer chansen inom omsorgen kan vi trygga morgondagens äldreomsorg i hela landet – samtidigt som vi ger fler personer möjlighet att gå från ett utanförskap till en arbetsgemenskap.


Monica Lingegård, vd Samhall


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE