Gör om flygskatten – och rädda hela landet

Debattörerna: Förslaget är ineffektivt och riskerar att lamslå stora delar av landsbygden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tyvärr har regeringen valt att inte lyssna på den breda kritik som lyfts fram från näringsliv, kommuner och län som riskerar att drabbas hårt. Vi beklagar detta, men tänker inte ge upp, skriver debattörerna.
Tyvärr har regeringen valt att inte lyssna på den breda kritik som lyfts fram från näringsliv, kommuner och län som riskerar att drabbas hårt. Vi beklagar detta, men tänker inte ge upp, skriver debattörerna.

DEBATT. Nyligen aviserade regeringen att de går vidare med det hårt kritiserade förslaget om flygskatt. Vi ser med stor oro på vad förslaget kommer få för konsekvenser för företagare, näringsliv och privatpersoner som är beroende av tillgång till regionala flygplatser.

Vi ser framförallt att norra Sverige riskerar att drabbas hårt, vilket är ett dråpslag mot devisen om att hela Sverige ska leva.

När regeringen tillsatte utredningen som ledde fram till den föreslagna flygskatten var direktiven att förslagen skulle ha en tydlig klimateffekt utan negativ påverkan på tillgänglighet, näringslivsutveckling och regional utveckling.

Vi delar uppfattningen om att det behövs åtgärder för att minska utsläppen inom transportsektorn, klimatfrågan är viktig. Men det förslag regeringen nu går vidare med missar i praktiken alla direktiven.

Utredarna har konstaterat att flygskatten skulle minska de totala svenska utsläppen med cirka 0,2 miljoner ton per år. För att sätta detta i perspektiv så motsvarar detta enbart ett par dygns vägtrafik, och kan till och med öka de totala utsläppen till följd av ökat bilresande som substitut till flygresor.

Den tydliga klimateffekt som förslaget skulle syfta till riskerar i bästa fall att bli liten, och i värsta fall ha en motsatt effekt.

Men flygskatten är inte bara ineffektiv i förhållande till klimatnyttan, den går också stick i stäv med näringslivsutveckling, regional utveckling och tillgänglighet. Inte minst i de nordliga delarna av Sverige där avstånden är långa, och förbindelserna till både Europa och övriga delar av Sverige riskerar att bli sämre.

Begränsad tillgänglighet innebär försämrade möjligheter för handel och industri, därför går förslaget om flygskatt helt enkelt inte ihop med regeringens näringspolitiska ambitioner.

Tyvärr har regeringen valt att inte lyssna på den breda kritik som lyfts fram från näringsliv, kommuner och län som riskerar att drabbas hårt. Vi beklagar detta, men tänker inte ge upp.

Som representanter för näringsliv och kommuner har vi lyft fram andra lösningar vi ser som mer effektiva. Men det kräver också att riksdagens partier bidrar konstruktivt med förslag som kan utgöra alternativ till den föreslagna flygskatten.

Ett förslag som nyligen presenterades förordar obligatorisk inblandning av förnybart i bränsle på de flyg som lyfter från svenska flygplatser. Det ser vi som ett av flera mer konstruktiva exempel på förslag som minskar utsläppen, och ett bevis på att det finns smartare sätt att främja miljön, än det nu liggande förslaget om flygskatt. Ett förslag som inte bara saknar tydliga miljövinster, utan dessutom kommer vara direkt hämmande för företagande och utveckling.

Detta berör framförallt landsbygden och norra Sverige där alternativ till flyg ofta saknas. En kvotplikt skulle troligen inte ha olika effekter på olika delar av landet, vilket är en förutsättning för jämlika villkor och glesbygdsutveckling.

Regeringens flygskatteförslag missgynnar däremot invånare och företag i norra Sverige, medan det gynnar Öresundsregionen, eftersom fler flyglinjer kommer att gå via Köpenhamn och Kastrup.

Hela Sverige behöver goda förutsättningar för företagande, näringslivsutveckling och regional tillväxt. Det är dags för regeringen att dra i nödbromsen, och sluta stirra sig blinda på en ineffektiv flygskatt som riskerar att skada Sveriges ekonomi och tillväxt. Det är vår vädjan till regeringen, än är det inte försent.

Glenn Nordlund
Niklas Nordström
Hans Lindberg
Kjell Hjelm
Helena Lundgren
Olof Axelsson
Camilla Hassberg
Thomas Byström
Torbjörn Halvardsson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE