Därför måste vi byta ut regeringen – snabbt

Anna Kinberg Batra: Alliansen bör lägga fram gemensam budget så snart som möjligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi är öppna för att söka stöd för vår politik i enskilda frågor hos alla riksdagspartier i de fall där förutsättningar finns, skriver Anna Kinberg Batra.
Vi är öppna för att söka stöd för vår politik i enskilda frågor hos alla riksdagspartier i de fall där förutsättningar finns, skriver Anna Kinberg Batra.

DEBATT. Sverige står inför omfattande samhällsproblem. När motsvarande uppemot en miljon människor lever på bidrag i stället för av arbete, när tusentals unga lämnar grundskolan utan godkända betyg, när kriminella gäng tagit över hela områden – då är vårt land på väg åt fel håll.

När svenska jobbskapare möter hårdare konkurrens och en mer osäker omvärld ställer nya krav på Sverige, på den politiska ledningen och på den ekonomiska politiken – då krävs förändring. 

Dagens svaga regering klarar inte av uppgiften utan behöver bytas ut. Vårt land behöver en ny regering och det bästa för Sverige skulle vara en ny alliansregering.

Sedan förra valet har alla fyra partier inom Alliansen utvecklat politiken. Vi har redan presenterat flera nya, gemensamma förslag i olika frågor och ser fram emot att tillsammans presentera ett valmanifest inför nästa val. Men till valet är det tyvärr långt.

Alliansens samarbete fungerar väl redan i dag. Vi är eniga kring den övergripande inriktningen på den ekonomiska politiken. Samtidigt har gemensamma budgetförslag inte presenterats sedan hösten 2014 och besked har inte heller lämnats om gemensamt agerande före 2018. 

Men när nya och hårdare krav ställs på Sverige blottas bristerna med Stefan Löfvens svaga regering. Problemen med en ekonomisk politik som försvårar för integration och jobbskapande är allt för stora för att kunna vänta till nästa val på en lösning. Den skadliga utvecklingen måste stoppas, två år är för lång tid att vänta.

Därför vill jag att Alliansen omprövar inställningen till att presentera en gemensam budget, så att vi kan agera gemensamt så snart som möjligt.

Gemensamma förslag skulle redan i år kunna stoppa till exempel hotet om flygskatt och ytterligare skattehöjningar på jobb och tillväxt, samtidigt som reformer för fler jobb, bättre integration, stärkt företagande och fler poliser kan komma på plats så snart som möjligt.

En vanlig invändning mot en gemensam alliansbudget är att den ger Sverigedemokraterna möjlighet att rösta för den. Det stämmer – den möjligheten har nämligen alla riksdagspartier. Hur varje parti röstar måste varje parti självt ansvara för. Men det är orimligt att fortsätta avstå från att lägga förslag, som skulle bygga Sverige starkare, av rädsla för hur något annat parti skulle kunna agera. En opposition måste alltid vara beredd att agera, där ingår också att det kan få verklig effekt. 

Även efter nästa val är det sannolikt att riksdagen har många olika partier, med olika syn på regeringen och sin egen roll i förhållande till både övriga oppositionspartier och regeringen. I detta nya landskap befinner sig alla partier, vare sig man vill eller inte.

Fortfarande gäller dock förutsättningen att den som tolereras av riksdagen och inte har en majoritet emot sig kan bilda regering. Det vill jag göra med Alliansen.

Sveriges relationer med andra länder, EU och Nato, liksom regeringens ansvar för samhällets krisberedskap, polis och rättsväsende, är några skäl till att extrema partier med auktoritära rötter inte kan ingå i Sveriges regering. Det gäller både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Därför är vi moderater inte beredda att inleda regeringssamarbete med något av dem.

Däremot är vi öppna för att söka stöd för vår politik i enskilda frågor hos alla riksdagspartier i de fall där förutsättningar finns. 

Regeringens förslag behandlas och avgörs i riksdagens utskott och kammare. Där sitter alla valda partier och ledamöter. Att av principskäl utesluta det ena eller det andra partiet från möjlighet till normalt parlamentariskt arbete är inte försvarbart. I roller som valda riksdagsledamöter och riksdagsgrupper ingår att få del av information från regeringen samt rätt till – efter sin storlek – representation i utskott och utredningar tillsammans med möjligheten att väcka förslag. Det innebär också att få sina förslag prövade och kritiserade efter vad de innehåller och skulle innebära.

Hur man röstar och agerar, och varför, är upp till varje parti att stå till svars för, inför väljare och andra. Det handlar ytterst om respekt för väljarnas, och varandras, beslut. 

Nästa val är viktigt. I en orolig tid med stora utmaningar prövas hur Sverige ska ledas efter 2018. Det skulle jag och Alliansen göra bättre än Stefan Löfven och Miljöpartiet, och det söker vi mandat för efter valet 2018. Men Sverige har inte råd med att vi väntar. Därför bör Alliansen vara beredd att agera tillsammans redan nu.


Anna Kinberg Batra, partiledare (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE