Helldén, sluta värna elsparkcykelbolagen

Debattören: Varken polisen eller politikerna gör något åt problemet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Styret, med trafikborgarrådet Daniel Helldén i spetsen, har konsekvent visat att det är viktigare att värna elsparkcykelbolagen än att ta hänsyn till vår säkerhet och framkomlighet. Gång på gång har han skyllt ifrån sig,  skriver debattören.
Styret, med trafikborgarrådet Daniel Helldén i spetsen, har konsekvent visat att det är viktigare att värna elsparkcykelbolagen än att ta hänsyn till vår säkerhet och framkomlighet. Gång på gång har han skyllt ifrån sig, skriver debattören.

DEBATT. Ännu en sommar med olyckor, begränsad framkomlighet för äldre och funktionshindrade. Överallt ligger de slängda, elsparkcyklarna. Det rapporteras om att folk i allmänhet och äldre i synnerhet nu tycker att detta är ett stort problem. Synskadade har svårt att ta sig fram och kan skada sig svårt. En del, men knappast pensionärerna har helt enkelt börjat slänga fordonen i våra vattendrag i protest.

Och ändå görs absolut ingenting. Man blir fly förbannad. Jag har tittat närmare på frågan och anledningen till detta är tvådelad: polisen i Stockholms senfärdighet att använda befintlig lagstiftning samt ett totalt ointresse från Stockholms politiker att lyfta ett finger åt ett problem som plågar en stor grupp av deras väljare i vardagen.

Styret, med trafikborgarrådet Daniel Helldén i spetsen, har konsekvent visat att det är viktigare att värna elsparkcykelbolagen än att ta hänsyn till vår säkerhet och framkomlighet. Gång på gång har han skyllt ifrån sig, så många gånger nu att knappt ens de närmast sörjande tror att han har någon poäng.

Såväl experter på ordningslagen, samt polisen nationellt tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slagit fast att frågan går att reglera inom vår befintliga ordningslag.

Enkelt uttryckt måste uthyrarna ha ett tillstånd för att bedriva verksamhet, och därmed kan man ställa krav. Lyds inte kraven dras tillståndet in och verksamheten får inte bedrivas. Alla andra som bedriver verksamhet på våra gemensamma gator och torg behöver ett tillstånd och har därför regler att förhålla sig till.

Men under två års tid har Helldén slagits med näbbar och klor för att säkerställa att elsparkcykelbolagen ska vara de enda som är undantagna detta. Fritt fram att tjäna pengar, om det förstör stockholmarnas vardag och säkerhet är mindre viktigt.

Det andra som är svårt att förstå är stockholmspolisens inställning. Polisen nationellt menar att elsparkcyklarna är tillståndspliktiga. Polisen i Stockholm verkar göra allt för att slippa ta i frågan.

När Stockholmspolisen fick påtalat för sig att de kan använda ordningslagen för att ta tag i frågan så sa de att de endast tänkte agera om cyklarna som ställs ut är 10 eller fler i grupp. Signalen till bolagen? Ställer ni bara upp nio cyklar så får ni härja fritt.

I den handbok som polisen nationellt gett ut tillsammans med SKR, ”På rätt plats”, låter det annorlunda. Där konstateras att: ”I den mån det finns behov från ordningssynpunkt att reglera tillfällig försäljning på offentlig plats kan den regleras i lokala föreskrifter... Ett exempel på sådant som kan regleras är uthyrning av elsparkcyklar på offentlig plats.”

Vidare kan man läsa att ”När en operatör ställer ut elsparkcyklar och liknande i grupp på offentlig plats krävs i allmänhet tillstånd redan enligt huvudregeln i 3 kap. 1 § OL. Genom lokal föreskrift kan kommunen också föreskriva tillståndsplikt eller förbud för själva uthyrningen av elsparkcyklarna som sker på offentlig plats.”

Det är så tydligt skrivet att man inte ens behöver vara jurist för att förstå att det skulle gå att göra något åt detta. Men det vill inte polisen i Stockholm.

Eller politikerna, något som förhoppningsvis kan regleras i nästa val då väldigt många stockholmare som jag pratat med inte tänker rösta på politiker som har gjort det till sin största huvudfråga att låta dessa företag härja fritt. När det gäller polisen så fungerar det ju, tack och lov ska man väl tillägga, inte på samma sätt.

Här verkar det mer handla om att man inte vill göra sitt jobb. Därför kommer jag att lämna in en JO-anmälan mot Stockholmspolisen. Det är uppenbart att man har agerat felaktigt i detta fall. Förhoppningsvis kan anmälan lyfta frågan och kanske göra Stockholm säkrare och mer framkomligt.


Elsemarie Bjellqvist, ordförande i PRO Katarina och medlem i (S)

Publisert:

LÄS VIDARE