De utsatta områdena ska vara borta 2030

Nyamko Sabuni: Med vårt nya mål tar vi tillbaka makten från kriminella och extremister

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberalerna sätter målet att Sverige inte ska ha några utsatta områden till 2030. Det krävs politisk handlingskraft för att ta tillbaka makten från kriminella gäng och extremister, skriver Nyamko Sabuni (L).
Liberalerna sätter målet att Sverige inte ska ha några utsatta områden till 2030. Det krävs politisk handlingskraft för att ta tillbaka makten från kriminella gäng och extremister, skriver Nyamko Sabuni (L).

DEBATT. Liberalerna sätter målet att Sverige inte ska ha några utsatta områden till 2030. Det krävs politisk handlingskraft för att ta tillbaka makten från kriminella gäng och extremister.

Temat för Liberalernas landsmöte som pågår denna helg är ”Möjligheternas land”. Det är en vision om att det inte ska spela någon roll var du kommer ifrån, vilken stadsdel du bor i eller vem du är – det viktiga är vad du vill uppnå med ditt liv. Men för att uppnå det måste vi tala klarspråk om hur djupt utanförskapet har tillåtits att sjunka de senaste 20 åren.

Folkpartiet tog under Mauricio Rojas ledning fram ”Utanförskapets karta” år 2004, som visade omfattningen och utvecklingen av utanförskapet. Då konstaterades det att ”Den bild som framkommer av denna utanförskapets karta är alarmerande och borde mana till omedelbar handling”.

Några år senare beställde jag en rapport om radikalisering i utsatta områden. Den så kallade Rosengårdsrapporten visade 2009 hur extremister kontrollerade och begränsade människors frihet.

Den illavarslande utveckling vi då larmade om, har i dag utvecklats till en djupgående kris.

I Sverige är rättsstaten och tryggheten inte längre något som omfattar alla. Tvärtom bor nu nära var 20:e invånare i ett område präglat av utanförskap till den grad att polisen klassar det som ett utsatt eller särskilt utsatt område.

Över en halv miljon människor bor i områden där rättsstaten tryckts tillbaka, skolresultaten sviker, jämställdheten är satt på undantag och framtidsmöjligheterna försvinner.

Det handlar om gängkriminalitet, parallella samhällsstrukturer och religiösa fundamentalister som begränsar fri- och rättigheter. Barn och vuxna känner långt gången otrygghet och rädsla. I många områden är det svårt eller näst intill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag.

Många som bor i utsatta områden trivs och är stolta över sina områden. Här finns barn, ungdomar och vuxna med stora ambitioner för sin framtid och omsorg för sina medmänniskor.

Den stora majoriteten upplever att ett fåtal individer förstör och allt för länge fått dominera det offentliga rummet. Högst på invånarnas kravlistor står ökad synlig närvaro av polis och bättre skötsel av närmiljön.

Samhället måste ta tillbaka kontrollen över alla områden där kriminella gäng i dag sprider våld och rädsla. Alla i Sverige, oavsett var man bor, ska ha tillgång till trygga livsvillkor, bra skolor, möjligheter att kunna försörja sig själv och att bli del i samhället.

Det krävs breda åtgärder, långsiktighet, fler poliser och skärpt lagstiftning för att öka tryggheten och minska kriminaliteten i utsatta bostadsområden. Sverige ska år 2030, efter ett genomgripande förortslyft inte ha några områden som klassas som utsatta.

Jag kommer i mitt landsmötestal i dag att presentera en plan hur vi ska nå dit. Det är ett ambitiöst mål, men verkligheten kräver inget mindre.

Det finns framgångsrika exempel att ta lärdom av, där man börjat vända på utvecklingen. Det de har gjort handlar om brottsförebyggande åtgärder som involverar polis, socialtjänst, invånare och lokala aktörer, inte minst fastighetsägare och företagare.

Integration och arbetsmarknadspolitik handlar om att öppna nya möjligheter och stärka enskilda individers förmåga att ta till vara på dessa – inte om bidrag och omhändertagande.

Den djupa segregation som vuxit fram i vårt samhälle måste hanteras, trenden måste vända. Flickors och kvinnors möjligheter och frihet får inte begränsas av kulturella skäl, traditioner eller patriarkala strukturer.

Vi ska lyfta våra förorter och betala tillbaka den integrationsskuld vi byggt upp under årtionden. Det ska inte finnas områden där människor inte har samma möjligheter som i övriga Sverige.

Vi vet att det går att vända utvecklingen med handlingskraft och konkreta reformer.  Sverige ska vara möjligheternas land för alla.


Nyamko Sabuni, partiledare (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE