Att se äldreomsorgens brister räcker inte

Replik från Gröna Seniorer (MP) om satsningarna på äldreomsorgen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Pandemins framfart, är detta den väckarklocka som krävs för att stoppa de snart tjugoåriga neddragningarna av resurser till äldreomsorgen, skriver Gröna Seniorer (MP).
Pandemins framfart, är detta den väckarklocka som krävs för att stoppa de snart tjugoåriga neddragningarna av resurser till äldreomsorgen, skriver Gröna Seniorer (MP).

REPLIK. Göran Johnssons skriver att ”Corona visar bristerna inom svensk äldreomsorg”. Det är riktigt men den viktiga frågan måste ställas: Vad kunde vi gjort bättre?

Tyvärr behöver vi säkert gå så långt tillbaka som till 90-talets ÄDELreform då sjukhemmen och sjukvården i hemmet gick över från landstingen till kommunerna. Dagens vårdboenden med sköra äldre är dåtidens sjukhem.

Pandemins framfart, är detta den väckarklocka som krävs för att stoppa de snart tjugoåriga neddragningarna av resurser till äldreomsorgen? Äldreomsorgens andel av kommunernas totala driftskostnader har sjunkit från 21,4 procent under år 2002 till 18,4 procent år 2018, en minskning med 3 procent. Denna trend måste vändas.

Kompetenssatsningarna som anges är bra och helt i linje med MP, men det krävs mer. Balansen mellan det medicinska och det sociala var ÄDEL- reformens intention. Men från genomförandet fram tills nu har de flesta satsningarna genomförts inom det sociala området som den “Nationella värdegrunden för äldre”.

Miljöpartiets Gröna Seniorer vill se ett ministerium med en Hälso- och sjukvårdsminister – för ett stärkt fokus på införandet av den nära vården; den kommunala sjukvården och primärvården.

Det krävs nu en kommunal sjukvårdsreform. Inspektionen för vård och omsorg, IVO har efter vårens tillsyner konstaterat det nära ledarskapets betydelse för en begränsad smittspridning. Det krävs nu en uppbyggnad av sjukvårdskompetensen hos äldreomsorgens chefer och en satsning på fler sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Satsa på en ökad personalkontinuitet genom trygga anställningar för en minskad sjukfrånvaro. Enligt Socialstyrelsen var sjukfrånvaron så hög som 20 dagar per anställd under 2017, för att klara detta krävdes vikarier och enligt Sveriges Kommuner och Regioner låg andelen timanställda under 2019 på 23 procent.

Statliga utbildningsstöd bör tillföras kommunerna kontinuerligt, ge dem möjlighet till en långsiktigt hållbar planering.

En omställning av äldreomsorgen kräver mer än bara resurser. Det krävs en hållbar kommunal sjukvårdsreform som satsar på det vi har!


Eva Bovin, språkrör Gröna Seniorer Riks (MP)
Per Gahrton, språkrör Gröna Seniorer Riks (MP)
Lena Östholm Munkberg, språkrör Gröna Seniorer Skåne (MP)
Ove Johansson, språkrör Gröna Seniorer Skåne (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE