Debatt

Snuset skulle rädda 355 000 liv – per år

Debattörerna: Gigantisk hälsoeffekt om befolkningen i EU använt tobak som i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Betydligt färre människor dör i tobaksrelaterade sjukdomar i Sverige än i något annat EU-land. Vi vet vad skillnaden beror på, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Betydligt färre människor dör i tobaksrelaterade sjukdomar i Sverige än i något annat EU-land. Detta trots att vi i Sverige konsumerar lika mycket tobak som i andra EU-länder. Det är till och med så att i 24 av de 27 andra EU-länderna är denna dödlighet mer än dubbelt så hög som i Sverige.

Vi vet vad skillnaden beror på. I Sverige snusar vi och röker därför mindre. Snus är förvisso ingen hälsoprodukt, men man dör inte av att snusa, vilket man gör av att röka. Och det är en inte obetydlig skillnad som både den svenska regeringen och resten av EU verkar ta förvånansvärt lätt på.

Snuskommissionens tredje rapport som offentliggörs i dag besvarar en i sammanhanget mycket central fråga: Hur många liv hade räddats om konsumtionen av snus respektive cigaretter varit densamma i EU som i Sverige?

Resultatet var mer skrämmande än vi trott. Undersökningen utgår från en bearbetning av siffror på tobaksrelaterad dödlighet från WHO. Sammanställningen visar vilka dödssiffror de olika EU-länderna, plus Norge, skulle ha om resten av Europa gick över från cigaretter till snus i samma omfattning som skett i Sverige. Studien tittar på män över 30 år i respektive EU-land. Män därför att det främst varit och är männen som snusar.

Siffrorna visar att 355 000 liv per år skulle ha räddats om EU snusat och rökt som Sverige. Tittar vi på antalet liv som skulle ha kunnat räddas med en svensk tobakskonsumtion hamnar förstås de folkrikaste länderna i topp. Siffrorna är ändå häpnadsväckande:

Polen – 46 730 människors liv hade räddats varje år. För Tyskland är siffran 44 473, för Italien 37 160. Storbritannien följer sedan på 36 452, följt av Frankrike där 33 693 liv hade kunnat räddas, och så vidare.

Tittar vi i stället på dödlighet per 100 000 invånare så har Sverige lägst fall med 152. EU-snittet ligger på 373 förlorade liv per 100 000 invånare beroende på rökningen. Sämst ut kommer Ungern med siffran 699.

Nu är det inte siffrornas exakthet vi ska hänga upp oss på utan storleksordningen. Utifrån detta kan vissa slutsatser dras. Framförallt är det förvånande att den svenska regeringen inte verkar vilja driva frågan om att EU borde upphäva det obsoleta beslutet om snusförbud inom unionen. 355 000 räddade liv om året är ett mycket starkt skäl.

Vi menar att det just nu är precis rätt tid att agera i frågan. Dels så hanterar EU-domstolen i Luxemburg ett ärende om snusförsäljning i Storbritannien där Sverige är given remissinstans. Och dels så har nu EU:s själva grundargument mot snuset fallit.

När Sverige vid EU-förhandlingarna fick ett undantag för snuset så sade sig EU inte vilja etablera nya tobaksprodukter inom EU-länderna.

Detta argument har EU nu avhänt sig genom att e-cigaretterna nyligen släpptes in på EU-marknaden. Det finns omfattande epidemiologisk forskning på snuset som inte alls finns i motsvarande utsträckning för e-cigaretten. Den beprövade produkten för att rädda rökares liv hålls borta medan en annan outforskad produkt får grönt ljus.

Så ta chansen Stefan Löfven och Annika Strandhäll! Ta chansen att påtala för EU att de förbjudit fel tobaksprodukt.

Om inte Sverige informerar EU om skillnaden i farlighet mellan cigaretterna och snuset, vem ska då göra det? Och där har regering och berörda myndigheter också ett ansvar gentemot den egna befolkningen. År 2016 ställde Ipsos frågan till svenska folket om hur farligt det var att röka respektive att snusa. Var fjärde svensk trodde att det var lika farligt. Bland kvinnorna var den andelen 45 procent.

I EU-länderna finns ingen som helst möjlighet att känna till hur det verkligen förhåller sig. Nämligen att snus kan rädda liv. Ingen har talat om det för dem.

Om våra myndigheter skött sitt informationsjobb på hemmaplan och regeringen sitt på EU-nivå så hade Snuskommissionen aldrig behövt tillkomma. Men nu finns vi här och det tänker vi fortsätta med då det är viktigare att rädda liv än att skydda gamla principer.


Anders Milton
Christina Bellander
Karl-Olof Fagerström
Göran Johnsson


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

EU

LÄS VIDARE

DEBATT. Sommaren är här – med rökande bebisar

ÄMNEN I ARTIKELN

EU

Tobak

Snus

Hälsa