Därför ger jag inte pengar till tiggare

Åsa Regnér: Fattigdom bekämpas bäst i hemländerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag ger inte pengar i koppen utan tror på långsiktig och strukturerad fattigdomsbekämpning, skriver Åsa Regnér.
Jag ger inte pengar i koppen utan tror på långsiktig och strukturerad fattigdomsbekämpning, skriver Åsa Regnér.

DEBATT. Jag vill inte acceptera att människor sitter på marken och ber om pengar för sig och sina barn. Tiggeri är inte en väg ur fattigdom.

Flera insatser behöver genomföras för att minska utsattheten dessa människor lever i. Regeringen verkar för att de som i dag tigger ska ha ett alternativ i hemlandet och vi skärper och tydliggör också lagar och regler i Sverige till skydd för utsatthet för brott och gällande bosättningar och rättigheter.

Fattigdom och utsatthet hos personer från andra länder bekämpas bäst genom ett långsiktigt utvecklingsarbete för stärkt generell välfärd i hemländerna.

Regeringen jobbar därför på flera parallella spår både i Sverige, inom EU och i hemländerna för att utsattheten ska minska och tiggeriet ska upphöra.  

För två år sedan tecknade jag och min ministerkollega i Rumänien, Rovana Plumb, ett samarbetsavtal mellan Sverige och Rumänien med fokus på barns rättigheter, jämställdhet och social välfärd. Ett intensivt erfarenhetsutbyte har skett och det är hoppfullt att följa utvecklingen i Rumänien.

Några exempel på vad som sker i Rumänien för att förbättra situationen för de mest utsatta är att ett förberedande skolår blivit obligatoriskt. 2000 nya förskolor ska byggas. Det är ett framsteg för barnen och för föräldrars möjlighet att tillträda arbetsmarknaden.

Födelsebevis, vilket länge varit en brist, kan man få på kommunhuset genom att folkbokföra sig på så kallade social housings. I Rumänien bedrivs också ett massivt antikorruptionsarbete och många unga engagerar sig politiskt.

Jag tror på EU som en kraft att hantera och hitta strukturella lösningar på sociala problem. EU-kommissionen arbetar med att utveckla en social pelare som bygger på att social- och sysselsättningspolitiken inte bara ska tillhandahålla skyddsnät utan också bidrar till minskad ojämlikhet, maximalt jobbskapande och en välmående arbetskraft i EU.

Sysselsättning är den primära vägen ur fattigdom och social utsatthet.

I höst bjuder regeringen in EU:s stats- och regeringschefer till ett toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt. Centrala frågor kommer att vara väl fungerande och rättvisa arbetsmarknader i Europa, effektiva och hållbara sociala trygghetssystem samt social dialog.

Att åka till Sverige för att be om pengar är förenat med risker. Det är ohälsosamt att bo i skjul och bilar utan värme, möjlighet att sköta sin hygien eller laga mat och risken är stor att utsättas för misshandel och hot. Men också att bli en handelsvara där kvinnor är extra utsatta. Antalet polisanmälningar om människohandel för tiggeriändamål har ökat.

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att stärka och förtydliga det nationella arbetet med utsatta EU-medborgare:

Länsstyrelsen i Stockholm har regeringens uppdrag att nationellt samordna och utveckla stödet till myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer som möter utsatta EU-medborgare som saknar rätt att uppehålla i Sverige.

Utredningen om människohandel har föreslagit att införa två nya brott: utnyttjande av annans nödläge och otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan. Det handlar om att ge polisen och rättsväsendet bättre möjligheter att komma åt den som försöker utnyttja den som tiggeri.

Regeringen lämnat förslag att det ska bli lättare att avhysa personer från otillåtna bosättningar på privat mark.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gett ut ett uppdaterat för socialtjänstens arbete med utsatta EU-medborgare som har särskilt fokus på barn.

För att uppnå en långsiktig förbättring för dessa kvinnor och män och deras barns framtid måste vi fortsätta stödja välfärdsutvecklingen i hemländerna. Att skänka pengar till enskilda är ett sätt att kortsiktigt lindra nöden, men faktiskt också att upprätthålla den och den kriminalitet och beroendeförhållanden som kan följa.

Det är upp till var och hur man vill göra. Jag ger inte pengar i koppen utan tror på långsiktig och strukturerad fattigdomsbekämpning, till exempel genom stöd till organisationer även i detta fall.

Jag är övertygad om att det bästa stödet sker genom samarbete och att stödja och driva på utvecklingen i hemländerna och inom EU. Och det kommer regeringen fortsätta att göra!


Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ:

BÅDA SIDOR Borde tiggeri förbjudas? Bästa argumenten – för och emot

Publisert:

LÄS VIDARE