Stoppa de rika som smiter från skatten

Debattören: Skärp straffen och se över rätten att öppna bankkonton i Schweiz

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det bör vara slut på generositeten gentemot de rika. Hårdare straff för skattesmitare ha en positiv effekt, skriver  Per Sundgren.
Det bör vara slut på generositeten gentemot de rika. Hårdare straff för skattesmitare ha en positiv effekt, skriver Per Sundgren.

DEBATT. De är stormrika och de smiter från skatt. Återigen bekräftas det som vi alla vet vid det här laget. Ju rikare desto troligare att de smiter från skatt. De har ju redan allt. De är ledande politiker, diplomater, godsägare, och medlemmar och Sveriges mäktigaste finansfamiljer.

Men de är inte nöjda. De kan inte få nog. De har planerat och manövrerat och tagit hjälp av skatteexpertis för att kunna smita undan den beskattning som just de faktiskt har råd att betala.

De innehar viktiga förtroendeposter i vårt näringsliv och i statliga bolag, men de tvekar inte att begå handlingar som drar isär vårt samhälle och allvarligt undergräver tillit och samhällssolidaritet.

En ny forskningsstudie visar nu att av de 1 000 rikaste i Norden smiter var tredje, 32 procent, från skatt. Ett vanligt sätt har varit att fullt lagligt skaffa ett schweiziskt bankkonto.

Nu visar det sig att 95 procent av dessa bankkonton används för skatteflykt.

När staten lät dessa grova skattebrottslingar göra självrättelse och därigenom komma undan straffpåföljd kunde 1,8 miljarder återföras till skattekollektivet, vilket är en liten del av den totala skatteflykten på 50 miljarder, som enskilda och företag bedömdes smita från genom att undanhålla kapital på sammanlagt 500 miljarder.

Detta skattefusk har antagligen också ökat som en följd av de skattelättnader som de rika kunnat tillgodogöra sig under senare år genom avskaffad arvs-, förmögenhets- och fastighetsskatt, minskad bolagsskatt och förmånliga jobbskatteavdrag.

Det bör nu vara ett slut på denna generositet gentemot de rika. På detta område skulle hårdare straff ha en positiv effekt. De som kalkylerar med låga och obefintliga straff och låg upptäcktsrisk skulle utan tvekan bli laglydigare om de visste att de skulle drabbas av en straffskatt på det två eller tredubbla undanhållna beloppet.

Att de rika beviljats stora skattelättnader har uppenbarligen inte gjort dem mer solidariska. Det är nu hög tid att regeringen bryter med en ekonomisk utveckling som lett till stadigt växande ekonomiska klyftor. Att det finns ett mycket stort stöd för en verkligt omfördelande politik visar den Novusundersökning som jag kunde presentera för en vecka sedan i rapporten ”Massivt stöd för jämlikhetspolitik”.

Fyra av fem väljare, 78 procent, anser att det är en viktig regeringsuppgift att föra en politik som minskar de ekonomiska klyftorna.

I en sådan politik bör ingå ökade resurser för arbete mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet och straffskärpningar för skatteflykt. 

Möjligheten att upprätta bankkonton i Schweiz bör avskaffas om sådana bankkonton inte enkelt kan kontrolleras av svenska skattemyndigheter. Det finns stora behov som skulle kunna fyllas med dessa olagligt undangömda pengar.


Per Sundgren


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE