Debatt

Poliser måste få känna sig stolta

Debatten om polisväsendet präglas av en missvisande negativitet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ulf Sköld tycker att kritiken mot poliser är onyanserad och drabbar hela yrkeskåren negativt.
Ulf Sköld tycker att kritiken mot poliser är onyanserad och drabbar hela yrkeskåren negativt.

DEBATT

DEBATT. Ingen kan ha undgått den heta debatten om polisen. Poliser som hoppar av, resurser som uteblir i lokalpolisområden och förtroendemätningar som pekar åt fel håll. Jag arbetar som lokalpolisområdeschef i Luleå/Boden och håller med om många av de problemen som har lyfts fram. Men jag är samtidigt frustrerad på den nedåtgående spiral som präglar debatten om polisväsendet i offentligheten och internt.

Min erfarenhet från trettio års polisarbete, är att inställning och attityd påverkar resultat. Att bara se det negativa bidrar till uppgivenhet.

Jag saknar ljuset på alla medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag, men som inte får möjligheten att känna den så välförtjänta stoltheten för sitt yrkesval. Självklart ska makthavare granskas men kritiken som riktas mot rikspolischefen saknar stundtals proportioner vilket påverkar hela polisen.

Ansvar ska läggas där det hör hemma. Vi får inte glömma att polisreformen togs i bred politisk samstämmighet och att samma politiker beslutade att omorganisationen inte skulle kosta någonting.

Statskontoret har i en utvärdering konstaterat att omorganisationen av polisen, som omfattar 29 500 medarbetare över hela landet, är en av de största reformerna inom svensk statsförvaltning. Det är rimligt att man borde förväntat sig svårigheter och fördröjningar i genomförandet. Parallellt har myndigheten belastats av historiskt högt flyktingmottagande, ökat terrorhot, våldsamma gänguppgörelser och öppen knarkhandel i våra storstäder. Jag håller med polisförbundet i Stockholm som menar att Dan Eliasson förtjänar erkännande, då han varit öppen med vilka resurser polisverksamheten i Sverige borde få för att fungera.

Bilden av polisen blir onödigt dyster då vi ofta talar om hela polisväsendet och inte geografiska områden eller brottskategorier. Trygghet och brottsbekämpning ökar i komplexitet ju större område och ju fler medborgare som berörs.

Om vi i högre grad kan nyansera bilden av läget i svensk polis blir lösningarna tydligare.

Ja, polisen behöver resurser, ja brottsligheten varierar stort i vårt avlånga land, men debatten kan inte fortsätta att fokusera så mycket kraft på att älta och problematisera det som inte fungerar nu när nya förutsättningar har skapats.

Det är utmärkt att inrikesminister Anders Ygeman står upp för polisen och för polisens ledning, men också kräver konkreta förbättringsresultat och att ett nytt resultatredovisningssystem ska inrättas.

Inom ramarna för detta behöver goda exempel från lokalpolisområden runt om i landet lyftas fram. Polisen måste i högre grad börja ringa in framgångsfaktorer. Vi inom lokalpolisområde Luleå/Boden är gärna först ut att utvärderas.

Under många år har området utmärkts av ett väl fungerande samarbete mellan berörda samhällsaktörer och framförallt mellan polisen och kommunen. Självklart brottas vi inte med samma tunga kriminalitet som Sveriges mest utsatta områden, men vår samverkan och våra rutiner har inte kommit av sig självt utan är frukten av stora gemensamma ansträngningar.

Vi har upparbetade kanaler för att skyndsamt hantera potentiella krishärdar. Ett aktuellt exempel är Porsön, ett bostadsområde i Luleå, där vi med gemensamma insatser från kommun, fastighetsägare och polis intensivt arbetar med att återställa tryggheten för de som upplever otrygghet, men med en strävan att inte exkludera ”orosmakarna”.

Vårt mål är att Luleå/Boden ska vara ett av landets tryggaste lokalpolisområden 2018. En högt satt ambition som vi jobbar mot gemensamt, både inom vår egen organisation, men också tillsammans med bland annat kommunerna.

Jag vill också avslutningsvis skicka en tanke och förhoppning till alla andra lokalpolisområden och kommuner: Att vi tillsammans delar erfarenheter och hjälps åt att vända den negativa spiralen. Nu när polisen är igenom sin omfattande omorganisation kan vi ta sikte på att tillsammans bidra med lösningar inte låsningar.


Ulf Sköld, Lokalpolisområdeschef Luleå/Boden


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen inom Polisen

LÄS VIDARE

Kliv ut ur din manliga bubbla – och lyssna

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen inom Polisen

Luleå

Anders Ygeman

Polisen (myndighet)