Debatt

Public service ska bort för att värna fri media

Muf Stockholm svarar Margot Wallström om att avskaffa public service

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att avskaffa public service stärker samhällets skydd mot politiker som inte respekterar den fria, oberoende median, skriver Carl Nordblom, Joanna Lewerentz och Oliver Rykatkin, Muf Stockholm.
Att avskaffa public service stärker samhällets skydd mot politiker som inte respekterar den fria, oberoende median, skriver Carl Nordblom, Joanna Lewerentz och Oliver Rykatkin, Muf Stockholm.

DEBATT

REPLIK. Margot Wallström går i en artikel till hård attack mot Moderaterna i Stockholms förslag att avskaffa public service. Det Wallström dock inte inser är att det hon säger sig värna – fri media och att människor ges tillgång till opartisk, granskande journalistik – riskeras med public service.

MUF Stockholm värnar den fria, oberoende median och har därför drivit på för att avskaffa public service.

För det första, public service begränsar den mediala mångfalden snarare än breddar den. De garanterade skatteintäkterna omöjliggör en sund och jämlik konkurrens och mindre aktörer slås därför ut.

Wallström påstår att ett avskaffande av public service skulle innebära ett att man begränsar demokratin. Vi menar att det är ett begränsande av mångfalden bland oberoende medier som begränsar demokratin. 

Vidare, det vi i dag känner som granskande public service kan med auktoritära politiker bli ett propagandaverktyg.

Wallström lyfter hur stater i dag bedriver propaganda genom att låta trollfabriker producera falska nyheter men inser inte, trots att utrikesministern själv besökt många av de åsyftade länderna, vilka risker det innebär för den fria median om stater som producerar falska nyheter dessutom understöds av ett statligt mediehus.

Wallströms argumentation vittnar om en naiv världssyn och tro på att politiker alltid är goda människor som vill alla väl. Att avskaffa public service stärker samhällets skydd mot politiker som inte respekterar den fria, oberoende median.

En ogrundad farhåga som lyfts är att ett avskaffande av public service skulle medföra att kvaliteten i journalistiken blir lidande. Dels är kritiken i sig är ett bevis på att det finns en efterfrågan på kvalitativ journalistik och därmed också incitament för privata mediehus att erbjuda det.

Dessutom erbjuds detta redan i dag på mediamarknader där ingen motsvarighet till public service finns.

Om den fria marknaden kan tillgodose efterfrågan på seriös journalistik inom tryckt media, varför tror inte Wallström att den kan göra det även inom etermedia?

MUF Stockholms gläds åt att Moderaterna i Stockholm ställt sig bakom att på sikt avskaffa public service. Det är avgörande för en fortsatt mångfald i medielandskapet samt en garant mot att politiker som inte värnar den fria median ges ett dominerande inflytande över nyhetsflödet.

På 80-talet vågade Moderaterna gå i bräschen för avskaffandet av det statliga radio- och tv-monopolet, trots att Socialdemokraterna motsatte sig det.

Det är nu dags för Moderaterna att återigen gå i bräschen för en stärkt etermediamarknad, trots att Wallström motsätter sig det.


Carl Nordblom, distriktsordförande, MUF Stockholm
Joanna Lewerentz, förste vice distriktsordförande, MUF Stockholm
Oliver Rykatkin, andre vice distriktsordförande, MUF Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Muf, Moderata ungdomsförbundet

LÄS VIDARE

DEBATT Moderater – vi står upp för public service

ÄMNEN I ARTIKELN

Muf, Moderata ungdomsförbundet

Public service

Moderaterna

Margot Wallström

Socialdemokraterna