Våra tjänstepensioner säkras av förslaget

Replik från medlemmar i Finansutskottet om tjänstepensionerna till Saco

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi hoppas kunna stilla den oro som Saco:s ordförande Göran Arrius gett uttryck för. Förslaget gällande kapitaltäckning syftar inte till att öka kapitaltäckningskravet i absoluta tal. Detta ger större möjligheter för företagen att skapa avkastning som ger goda pensioner, skriver  Fredrik Olovsson (S) och Karolina Skog (MP).
Vi hoppas kunna stilla den oro som Saco:s ordförande Göran Arrius gett uttryck för. Förslaget gällande kapitaltäckning syftar inte till att öka kapitaltäckningskravet i absoluta tal. Detta ger större möjligheter för företagen att skapa avkastning som ger goda pensioner, skriver Fredrik Olovsson (S) och Karolina Skog (MP).

REPLIK. Alla ska kunna känna sig trygga med sin framtida pension. Den nya regleringen för tjänstepensionsföretag som ligger på riksdagens bord syftar till säkra framtidens pensioner samtidigt som vi värnar den svenska kollektivavtalsmodellen.

Förslagen som lagts fram för riksdagen är ingen nyhet. De aktuella frågorna utreddes i själva verket redan 2013–2014. Därefter kom EU:s andra tjänstepensionsdirektiv år 2016. En heltäckande reglering togs fram och remitterades 2018. Under hela denna process har dialog förts med kollektivavtalsparterna, branschen, berörda myndigheter och intressenter.

Att det tagit tid beror på att regleringen är viktig. Under resans gång har förslaget anpassats efter synpunkter från bland andra kollektivavtalsparterna. Det finns en rad exempel där anpassningar har gjorts för att den nya regleringen ska passa den svenska avtalsmodellen.

Vi hoppas kunna stilla den oro som Saco:s ordförande Göran Arrius gett uttryck för. Förslaget gällande kapitaltäckning syftar inte till att öka kapitaltäckningskravet i absoluta tal. Detta ger större möjligheter för företagen att skapa avkastning som ger goda pensioner.

Tjänstepensionsdirektivet innehåller vissa bestämmelser som går längre än tidigare regelverk och som måste implementeras i svensk lag. Det handlar bland annat om krav gällande den information som blivande pensionärer ska ges för att kunna fatta ett informerat beslut gällande sin pension.

Regeringen framhåller i sin proposition att regelverket kan vara flexibelt när det gäller vem som ska lämna informationen och hur det ska gå till.

Vi har ingen intention att rubba den ordning som finns i dag där kollektivavtalsparterna tar ett stort ansvar för informationen och där det finns valcentraler som har till uppgift att administrera systemet.

Nästa steg är att nu diskutera förslaget i Finansutskottet. Vi är övertygade om att de andra partierna i Finansutskottet likt regeringspartierna vill skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att främja goda och trygga tjänstepensioner.


Fredrik Olovsson, ordförande finansutskottet (S)
Karolina Skog, ledamot finansutskottet (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE