ÅSIKT

Er reaktion är överdriven, Centern

Svar om höjd skatt på investeringssparkonton

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Mot bakgrund av hur mycket skatterna tidigare har sänkts framstår upphetsningen över nuvarande regeringens förslag om ISK som överdriven, skriver socialdemokraterna Fredrik Olovsson och Jörgen Hellman.
DEBATT

REPLIK. Välfärd och samhällsinvesteringar kräver skatteintäkter. Annars ökar statens underskott och skuld. När C:s Per Åsling och Emil Källström kritiserar förändringen av skatten på investeringssparkonton (ISK), bortser de från det perspektivet.

Men förändringen ger 800 miljoner kronor, som regeringen använder bland annat för att stärka sjukvård och skola.

Vid utgången av 2016 fanns enligt Skatteverket knappt 1,9 miljoner personer med ISK med ett totalt kapitalunderlag om cirka 546 miljarder kronor. En ökad schablonintäkt med 0,25 procentenheter skulle innebära en genomsnittlig skattehöjning med cirka 18 kronor per person och månad.

Pengarna är emellertid inte jämt fördelade. Uppgifter visar att de är koncentrerade till högre inkomsttagare. Skatteverket bedömer att förslaget främst påverkar högre inkomsttagare, både i ISK och den del som avser kapitalförsäkring.

Fördelningspolitiskt är det en rimlig åtgärd. Inte minst eftersom budgeten också innehåller rejäla förbättringar för ensamstående föräldrar och pensionärer med måttliga pensioner.

Sparande på ISK och i kapitalförsäkringar är fortsatt mycket skattegynnat.

Mot bakgrund av hur mycket skatterna tidigare har sänkts framstår upphetsningen över nuvarande regeringens förslag som överdriven.

Ett bättre Sverige för alla kräver resurser för investeringar i jobb, utbildning och fler sjuksköterskor. Sunda statsfinanser kräver också att man finansierar sin budget.

Till skillnad från den förra borgerlig regeringen, som efterlämnade stora underskott, är det en uppgift vi tar på stort allvar.


Fredrik Olovsson (S), ordförande i finansutskottet
Jörgen Hellman (S), vice ordförande i skatteutskottet

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM