Skydda svenska partier från Putins påverkan

Centerpartiet: Förbjud partifinansiering från utlandet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Politiska partier är öppna ideella organisationer och har inte samma förutsättningar att skydda sig själva som myndigheter eller storföretag. Därför presenterar vi i dag tre förslag som stärker partiernas motståndskraft mot främmande makt, skriver Centerpartiet.
Politiska partier är öppna ideella organisationer och har inte samma förutsättningar att skydda sig själva som myndigheter eller storföretag. Därför presenterar vi i dag tre förslag som stärker partiernas motståndskraft mot främmande makt, skriver Centerpartiet.

DEBATT. Sveriges demokrati är under attack. Angriparna använder sig inte av flygplan eller stridsvagnar – åtminstone inte ännu – utan av desinformation, spionage och cyberkrigföring.

Deras syften är flera: att inhämta information, skapa misstro i samhället och påverka Sveriges politiska vägval.

Säkerhetspolisen pekar ut flera aktörer som allvarliga hot, däribland Ryssland, Kina, Iran, högerextremister och våldsbejakande islamister. Men efter Rysslands senaste invasion av Ukraina måste hela samhället vara särskilt vaksamt mot Putinregimens försök att påverka opinion, debatt och politiska beslut.

Ryssland har flera gånger riktat in sig på politiska partier runtom i världen.

I USA försökte ryska hackers att påverka presidentvalskampanjen 2016 genom att stjäla och offentliggöra interna dokument från det Demokratiska partiet. I Frankrike, 2014, gav en rysk bank med kopplingar till regimen ett lån på 100 miljoner kronor till den högernationalistiska och rysslandsvänliga presidentkandidaten Marine Le Pens parti.

I flera länder, däribland Sverige, har ryska trollarméer spridit desinformation om partier och folkvalda. Det finns många, många fler exempel.

Politiska partier i liberala demokratier är attraktiva måltavlor av flera anledningar. De har inflytande över såväl inrikespolitiska beslut som säkerhetspolitiska vägval, de har emellanåt tillgång till känslig information och de är tongivande i samhällsdebatten.

Eftersom politiska partier är öppna ideella organisationer med begränsade resurser har de i många fall inte heller samma förutsättningar att skydda sig själva som myndigheter eller storföretag.

Därför presenterar Centerpartiet i dag tre förslag som stärker de politiska partiernas motståndskraft gentemot främmande makt: 

  1. Vi vill tillsätta en utredning som utvärderar hotet mot de politiska partierna från yttre hot och som rekommenderar reformer som stärker deras motståndskraft. Eftersom det är viktigt att alla riksdagspartier står bakom utredningen vill vi inte redan nu argumentera för vad den bör titta på och vilka rekommendationer den bör ge. Det viktigaste är att stärka Sveriges beredskap.
  2. Vi vill förbjuda partifinansiering från utländska källor. De politiska partierna ska tjäna det svenska folket och arbeta för Sveriges intressen; det får inte finnas några misstankar om en beroendeställning.
  3. Vi vill införa striktare redovisningsregler för de politiska partierna. Sverige är ett av världens mest transparenta länder men vi får inte ta det för givet. Varje år publicerar de politiska partierna vissa uppgifter om sina finanser via Kammarkollegiet, men Centerpartiet anser att redovisningsplikten bör omfatta ännu mer information av allmänt intresse, som lån och olika typer av tillgångar.

Centerpartiet har i många år arbetat hårt för att stärka Sveriges totalförsvar. Vi har varit pådrivande för mer pengar till Försvarsmakten, upprustningen av det civila försvaret och en motståndskraftigare livsmedelsförsörjning.

Men även Sveriges demokratiska beredskap måste förbättras; våra demokratiska institutioner ska stå starka mot såväl inre som yttre hot.

Vi välkomnar resten av riksdagspartierna att tillsammans med Centerpartiet leda vägen och föregå med gott exempel.


Linda Modig, talesperson i konstitutionella frågor (C)
Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (C)
Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE