Nu börjar arbetet med att vända svensk skola

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gustav Fridolin (MP): Budgetens största satsning är på skolan

Foto: Magnus Wennman
Gustav Fridolin.

I går presenterade regeringen sin budgetproposition för 2015. Vi har en ny prioritering för Sverige. I senaste höstbudgeten valde dåvarande alliansregeringen att lägga två procent av satsningarna på skolan, medan 62 procent av satsningarna gick till skattesänkningar. I den budget som vi i regeringen tagit fram tillsammans med Vänsterpartiet görs i stället de största satsningarna på skolan.

Varje dag går lärare till sitt arbete för att ge elever de allra bästa förutsättningarna att lära för livet och växa som människor. Varje dag arbetar elever hårt för att förstå nya sammanhang och lära sig nya saker. Men alldeles för ofta ges inte möjligheterna till lärandet. Lärare hör till en av de mest stressade yrkeskårerna, de får inte tid för sitt jobb och elever får inte tillräckligt med tid för sina lärare. Ska vi vända utvecklingen i svensk skola måste vi därför investera i skolan och lärarnas tid.

Den 4 mars presenterade jag som språkrör för Miljöpartiet här på Aftonbladets debattsida reformer som jag ville att en ny regering skulle sätta i gång under sina första 100 dagar. Samarbetsregeringen har nu redovisat de åtgärder som gör verklighet av mycket av det som både Miljöpartiet och Socialdemokraterna länge sett att skolan behöver.

✓ Stöd i tid

Barnen kommer till skolan ivriga att lära sig hur världen fungerar. De första åren i skolan är avgörande för att denna lust att lära ska växa genom tonåren och upp i vuxenlivet. Därför måste alla redan från de tidiga årskurserna få med sig grunden för att klara av skolan.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Reglera förskolans gruppstorlek

Regeringen avsätter i budgeten medel för mindre barngrupper i förskolan och avser att ge Skolverket i uppdrag att återinföra ett riktmärke för barngruppernas storlek.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Inför läsa-skriva-räkna-garanti

I budgeten klargör vi att en sådan garanti ska införas i skollagen senast 2017 för att alla elever som är i behov av stöd ska få det innan de lämnar årskurs 3 i grundskolan.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Bemanna skolbiblioteket

I överenskommelsen mellan regeringspartierna slås fast att tillgången till bra skolbibliotek ska säkras.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Stärk de estetiska ämnena

Om detta är regeringen överens. Minst ett estetiskt ämne ska ingå i alla gymnasieutbildningar och i budgeten investerar vi 100 miljoner för att förbättra tillgången på kultur- och musikskola.

✓ Värdera lärarna

Sedan 2006 har var fjärde lärare lämnat yrket av andra skäl än pension. Samtidigt är det fortfarande alldeles för få som väljer att studera till lärare. Vi måste värdera läraryrket som ett av våra viktigaste yrken:

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Utarbeta en rekryteringsstrategi

I budgeten tillkännager regeringen att vi avser bjuda in berörda parter till ett arbete med en rekryteringsstrategi och att 2 miljarder kronor avsätts för att anställa fler i grundskolan så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Höj lärarlönerna

Detta möjliggörs i budgeten genom att regeringen tillför resurser motsvarande 3 miljarder kronor per år från 2016 för att arbetsmarknadens parter ska kunna prioritera ordentliga löneökningar för lärare.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Ge alla nya lärare ett introduktionsår

Regeringspartierna är överens om att följa upp kraven på introduktionsår så att nya lärare garanteras en bra start i yrket.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Inför ROT-avdrag för skolan

I budgeten investerar vi 1 miljard kronor för att rusta upp skolor så att elever får en bra arbetsmiljö i moderna och klimatsmarta lokaler.

✓ Jämlikt skolsystem

Sverige ska vara ett land där hur många böcker man har i bokhyllan där hemma inte avgör vilka betyg man får. Alla barn ska få en ärlig chans i skolan. Vi kan inte acceptera en växande ojämlikhet i skolsystemet.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Tillkalla en skolkommission

I budgeten görs klart att en sådan kommer att tillsättas med mandat att lägga fram förslag för bland annat likvärdighet i skolsystemet.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Fasa ut tidiga val

För att valen våra barn gör inte ska begränsa deras möjligheter som vuxna är regeringen nu överens om att alla gymnasieelever ska få behörighet att läsa vidare och i budgeten stärker vi komvux och folkhögskolorna kraftigt.

I 100-dagarsplanen föreslog jag: Påbörja arbetet med att bli kvitt vinstjakten

Detta arbete är påbörjat genom regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet, om åtgärder för att få en välfärd utan vinstintresse.

Detta är åtgärder som vi vet skapar möjlighet att vända utvecklingen i skolan, som ger varje barn möjlighet att bli sedd och varje elev de kunskaper man behöver med sig i livet. Nu börjar arbetet.

Gustav Fridolin

Språkrör (MP)

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM