Regeringen driver en bilfientlig politik

Debattörerna: Att hela tiden ändra reglerna slår mot vanligt folk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alltför snabba turer kring vilka sorters miljöbilar som ska gynnas riskerar att snabbt slå undan benen på mångas privatekonomi när de måste köpa nya bilar. Utvecklingen måste därför bromsas, skriver debattörerna.
Alltför snabba turer kring vilka sorters miljöbilar som ska gynnas riskerar att snabbt slå undan benen på mångas privatekonomi när de måste köpa nya bilar. Utvecklingen måste därför bromsas, skriver debattörerna.

DEBATT. Det måste finnas en balans mellan människors behov av bilen och miljöpolitiken. I dag har vi tyvärr en bilfientlig regering. Höjd bensinskatt, höjd dieselskatt, höjd fordonsskatt, försämrat reseavdrag och nu senast vill rödgröna politiker förbjuda en stor del av den befintliga bilparken i städer. Sveriges bilister behöver ett parti som står upp för bilens självklara roll i samhället och samtidigt vill bedriva en modern miljöpolitik.

Vinner Socialdemokraterna valet hösten 2018 så riskerar de flesta bensin och dieselbilarna på sikt att stoppas från att köra in i våra städer. Det är orimligt att människor som köpt dyra bilar utifrån andra förutsättningar ska straffas för sådant de inte kunde förutse. Drivs miljözoner 2020 igenom på det sätt regeringen vill så kommer de flesta bilarna att bli mycket svåra att sälja och därmed blir framtida bilköp svårt för många människor. Det är varken rättvist eller långsiktigt. Miljöpolitiken ska inte kännetecknas av kortsiktighet och förslag som slår undan benen på vanligt folks privatekonomi.

Ena dagen är det etanol, andra dagen är det diesel och den tredje är det biodiesel. Bilen är ett stort inköp för de flesta och ryckigheten i miljöpolitiken är omöjlig för människor att hantera. Någon gång måste det vara slut med velandet. Folk måste kunna lita på politiken och veta att miljöbilen man köper i dag kommer klassas som miljöbil under den ekonomiska livslängden. Det är dags att sätta ner foten och slå ett slag för långsiktighet i miljöbilsfrågan.

Nyligen kom beskedet från Trafikborgarrådet Daniel Helldén i Stockholms stad att den rödgrönrosa majoriteten öppnar för att införa miljözoner och förbjuda alla dieselbilar på flera gator i Stockholms innerstad. Det är ett förslag som för närvarande är begränsat till just Stockholm, men det är också ett förslag som är symptomatiskt för hur den rödgröna regeringen agerar. Sedan dag ett har man drivit en bilfientlig politik som gör det omöjligt för bilägare att planera framtiden och som struntar i de människor som inte har promenadavstånd till jobbet. Vi måste stoppa utvecklingen innan det går för långt.

Vi moderater vill fortsätta den omställning mot mer miljövänliga drivmedel som vi en gång i regeringsställning påbörjade. Men omställningen måste ske ansvarsfullt, så att människors privatekonomi inte slås i spillror på vägen.

2007 införde alliansregeringen miljöbilsstatus på etanolbilar och belönade miljövänliga bilköp med en premie på 10 000 kronor. 2013 införde vi en miljöbilsdefinition som undantog bland annat dieselbilar med låga utsläpp från fordonsskatt under de första fem åren. Under den rödgröna regeringen har priset på etanolen höjts och försäljningsvolymerna sjönk 2015 med 40 procent till 2006 års nivåer, men i stället vill man lösa miljöfrågan genom att förbjuda dieselbilar i städer under hastiga former.

Det är lätt för tunnelbaneåkande politiker och tjänstemän i de rödgröna partierna att driva bilfientlig politik eftersom de har tillräckligt med alternativa färdmedel. Men för de flesta runt om i Sverige är bilen viktig för att få ihop livet och att köpa en bil är en stor kostnad som man kanske gör en gång var tionde år. Utifrån det måste politiken underlätta för transport och bilköp. Regeringen måste sluta att konstant ändra om spelreglerna och slå undan benen på vanligt folk.


Edward Riedl
Carl-Oskar Bohlin
Jenny Petersson
Saila Quicklund
Sten Bergheden
Boriana Åberg
Cecilie Tenfjord-Toftby
Jesper Skalberg Karlsson
Lars Beckman


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE