Debatt

”Abort är en mänsklig rättighet”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Tre fp-kvinnor: EU måste slå vakt om sexuella rättigheter över hela världen

FÖR LIVET Tusentals demonstrerade för rätten till fri abort i Washington DC januari 2007.
FÖR LIVET Tusentals demonstrerade för rätten till fri abort i Washington DC januari 2007.

Sju år har gått sedan 11 september 2001 då amerikanska passagerarflygplan kapades av terrorister och flögs in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan. Makthavare runt om i världen upplever ökat tryck att visa handlingskraft för medborgarnas säkerhet.

Det utbredda kvinnoförtrycket ingår inte i den traditionella analysen av vad som utgör hot mot internationell fred. Det är en felbedömning. Feminism ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv borde röna större intresse.

2008 är kvinnor andra klassens medborgare på många håll i världen. Förtrycket av kvinnor frodas särskilt i icke-sekulära och patriarkala samhällen. När kvinnor får makt över sina liv, kroppar och ekonomi sker ökad demokratisering av samhällen och större säkerhetspolitisk stabilitet kan uppnås. Den demokratiska freden, uppfattningen att demokratiska länder inte för krig mot varandra, är förmodligen den empiriskt bäst underbyggda teorin som finns inom samhällsvetenskapen.

Tyvärr negligeras frågan om kvinnors rättigheter av både utrikesminister Carl Bildt och socialdemokraternas utrikestalesperson Urban Ahlin visar granskningar av organisationen Kvinna till Kvinna tidigare i år.

Om vi vill se fler stabila demokratier måste fler kvinnor delta i demokratibyggande. Fundamentalt är tillgång till preventivmedel, mödrahälsovård, och rätten till fria, säkra och lagliga aborter. Att inte råda över hur många barn man föder och försörjer stympar möjligheterna att påverka samtiden och framtiden. Om man dör i barnsäng på krigshärjade Afrikas horn eller i sviterna av abort i talibanernas Afghanistan är möjligheterna utplånade för alltid.

Fler kvinnor avlider i samband med aborter, graviditeter och förlossningar varje år än i sjukdomar som aids, tuberkulos och malaria – tillsammans. Det leder till en destabilisering av hela samhällen. Mödradödlighet är den vanligaste dödsorsaken i fattiga länderna bland kvinnor i åldern 15-45 år.

Åtta kvinnor på jorden avlider varje timme på grund av riskfyllda aborter. I Sverige är risken för att en kvinna dör under graviditet och förlossning 1 av 17 000. I Niger är risken 1 av 7.

Grundläggande reproduktiv hälsa till alla kostar uppskattningsvis 17 miljarder dollar per år enligt Staffan Bergström professor i Internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Det motsvarar de samlade militärutgifterna i världen under en vecka.

Om John McCain blir vald i november kommer världens kvarvarande supermakt USA att fortsätta att styras av en president som är öppen abortmotståndare.

På ett möte i en kyrka i Kalifornien 16 augusti lovar McCain publiken ”Mitt presidentskap kommer att stå för abortmotstånd, det är min utfästelse till er”. Genom valet av abortmotståndaren Sarah Palin till vice presidentkandidat visar McCain att han menar allvar.

EU utgör ingen motvikt utan är skamligt passivt. När det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter har inte unionen mandat att vara en pådrivande globala aktör. Polen, Malta och Irland sätter krokben, deras medborgare nekas fortfarande tillgång till fria, säkra och lagliga aborter.

Regeringarna i dessa medlemsstater mås te pressas av EU. Vi är djupt kritiska till EU:s flathet och hänsynstagande till religiösa argument, inte minst från den katolska herrklubben Vatikanen.  

Mödradödligheten är en humanitär katastrof som pågår i det tysta. Världens makthavare vänder fegt bort blicken. Liberala Kvinnors huvudkrav i den kommande valrörelsen till Europaparlamentet och under Sveriges ordförandeskap i EU 2009 är att rätten att välja abort ska betraktas som en mänsklig rättighet.

Den Europeiska unionen måste bli en modig vakthund på den globala arena för sexuella och reproduktiva rättigheter, det är en ödesfråga för allt för många av världens kvinnor. Det handlar inte enbart om medmänsklighet utan är också en långsiktig investering för ökad demokrati och därmed en fredligare värld.

Feminism är en demokratirörelse mot fundamentalism.

Dagens debattörer

Maria Lundqvist Brömster

50 år, Nordmaling, vice ordförande Liberala kvinnor och riksdagsledamot (fp).

Jenny Sonesson

36 år, Stockholm, förbundssekreterare Liberala kvinnor.

Birgitta Ohlsson

33 år, Stockholm, ordförande Liberala kvinnor och riksdagsledamot (fp).

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt