ÅSIKT

Stöd livet på landet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sveriges landsbygd är en resurs som måste förvaltas för att ge avkastning

Foto: JÖRGEN RAGNARSSON
LÅT LANDSBYGDEN LEVA Att säga att landsbygden är dyr i drift är inte rättvist. Man måste också se till att det inte finns den service som man i staden tar för given. Men grundläggande trygghet är en förutsättning för att bo och leva. Och det finns näringar att satsa på, landsbygdsturism till exempel.

Regeringen säger att vi ska ha en vital landsbygd. Men när kommunerna säger sitt handlar det bara om besparingar, nedläggningar och centraliseringar, åtgärder som urholkar landsbygden och tvingar folk att flytta. Gammalt tänkande dödar landsbygden. Vi landsbygdsbor måste få möjligheten att utveckla vår bygd och skapa en framtid där vi kan leva med våra familjer.

Regeringen har antagit ett landsbygdsprogram för att Sverige ska ha en vital landsbygd, ”Det övergripande målet för Sveriges landsbygdspolitik är att stödja en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av landsbygden.”

Men när kommunerna ska verkställa den fastslagna politiken blir det en annan visa.

I Ronneby som så många andra kommuner väljer man neddragningar på landsbygden då medel fattas i kassan. Nu är man på väg att lägga ner och kraftigt reducera flera skolor i ytterområdena och klasserna 7-9 försvinner från kommunens enda F-9 skola. Man bortser från skolverkets fastslagna linje om att den nya svenska skolan ska sträva mot att se grundskolan som en enhet och klamrar sig fast vid föråldrade modeller som låg- , mellan- och högstadium.

Landsbygden har enorm potential och är bebodd av driftiga innovativa människor som bygger upp företag och verksamheter till gagn för alla i kommunerna, inte minst genom skatteintäkter och arbetstillfällen. Landsbygdsturismen är till exempel en av Sveriges snabbast växande näringar, och den går inte att centralisera. It ger stora möjligheter.

Miljömedvetna vindar betyder mer närproducerat och ekologiskt i hyllorna och ger den lokala produktionen stor betydelse. Allt fler människor, barnfamiljer och även medborgare från andra europeiska länder, som Danmark, Tyskland och Holland väljer att bosätta sig på landsbygden för möjligheten till lugnare miljö, närhet till naturen. Den nya tekniken gör det lättare för människor att driva sitt företag från den plats de själva väljer.

Landsbygd och stad i sig är ingen motsättning, tvärtom så kompletterar de varandra. Motsättningen finns i den omvända Robin Hood-politik som nu förs. Att våra samhällen, de små tätorterna, är de första som drabbas vid besparingar till förmån för satsningar i staden, det leder till konflikter. Att säga att landsbygden är dyr i drift är inte en helt rättvis bedömning. Man måste också se till att vi inte har den service som man i staden tar för given. Det vet de flesta som bosätter sig utanför en centralort, men

grundläggande trygghet är en förutsättning för att bo och leva.

Om vi ska tro på kommunernas vilja till utveckling på landsbygden så är det nu upp till bevis! Låt oss inte glömma att det är människor som byggt detta land, oavsett rådande politisk ideologi. Skatteintäkter är pengar som våra företagare genererat och som de och anställda arbetat hårt för. Då måste även de som verkar på landsbygden få del av kakan. Också våra företagare måste kunna arbeta i lugn och ro i förvissning om att barnen har det bra i skola och på dagis, att brandkår och polis fungerar samt att goda kommunikationer finns.

Det är dags att inse att Sveriges landsbygd är en resurs som måste förvaltas för att ge avkastning. Landsbygden är ingen blindtarm. Till skillnad från förr då byar byggdes runt en stor industri bygger vi här på många bäckar små och en och annan älv. Det är ett bättre utgångsläge. Ge oss möjlighet att bygga vidare, att skapa framgång, bättre ekonomi och bra samhällen där vi och våra familjer kan skapa en framtid. Stoppa landsbygdsavvecklingen!

Vi vill ha:

Fullgod samhällsservice som skolor, primärvård, äldrevård och omsorg

Satsning på logistik, infrastruktur och kommunikation

Satsning på nya bostäder

Att kommuner i positiv anda välkomnar dem som vill driva företag utanför centralorten

Landsbygdsupproret Gm/Linda Mattisson Olsson,
Samt 1600 företag, organisationer och personer över hela landet