ÅSIKT

”Slopa skatten på klimatsmart el”

DEBATT

Energibolaget skriver öppet brev till Anna-Karin Hatt: Äntligen finns en möjlighet att utmana elbolagen och bli sin egen

DEBATT

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Anna-Karin Hatt (C)

”Bästa Anna-Karin,

Jag fick nyligen, med hjälp av SIFO, veta att nio av tio svenskar tycker att skatten på klimatsmart energi borde tas bort eller sänkas *. Jag håller med! Att använda skattelättnader för att påskynda den förnybara utvecklingen är helt rätt väg att gå och en enastående möjlighet för politiken att styra samhället i rätt riktning.

Ett rimligt första steg är att ta bort energiskatten på den andelsägda vindkraften.

I höstbudgeten som presenterades häromveckan tillkännagavs att regeringen har för avsikt att höja energiskatten med ytterligare 0,7 öre/kWh. En skatt som slår mot all energikonsumtion, oavsett hur energin produceras.

I dagsläget betalar elkonsumenten lika hög skatt på smutsig kolkraft som på förnybar ren el. Det är lite märkligt när klimatskatterna är ett av de mest betydelsefulla styrmedel som finns inom den svenska klimatpolitiken. Kostnaden för att helt ta bort energiskatten på den andelsägda vindkraften uppgår till 70 miljoner kronor. Det kan jämföras med årets indexhöjning som bara den inbringar 700 extra miljoner till statskassan.

Genom en sänkning av energiskatten på andelsägd vindkraft kan du som energiminister vara med och påverka utbyggnaden av vindkraften och utvecklingen av elmarknaden på flera sätt.

För det första påskyndar du utbyggnaden av vindkraften genom att förbättra incitamenten för enskilda människor att investera. En sänkning av energiskatten på andelsägd vindkraft förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för privatpersoner att ta sina sparpengar och investera dem i förnybar energi. Varje enskild individs investering är med och bidrar till utbyggnaden. Men efterfrågan skulle vara mycket större om de ekonomiska incitamenten var bättre. Ju större investeringar från privatpersoner i den förnybara utvecklingen desto mindre offentliga medel kommer att behövas i satsningen på framtidens energi.

För det andra ökar du acceptansen för utbyggnaden. Människor som investerar i vindkraft är också med och står upp för utbyggnaden. Tänk på alla ambassadörer runt om i landet som pratar varmt om vindkraften för att de själva är andelsägare? Om regeringen och Sverige ska kunna uppnå klimatmålen och lyckas med en expansiv utbyggnad kommer det krävas ett brett folkligt stöd. Här har den andelsägda vindkraften en viktig roll att spela.

För det tredje förbättrar du förtroendet för elmarknaden genom att kunderna får en möjlighet att ta kontroll över både elpriser och koldioxidutsläpp. Idag kontrollerar eljättarna 85 procent av all elproduktion och det råder ingen tvekan om att marknaden lider av oligopolproblem. Det har bidragit till en marknad med extremt dåligt rykte. En elmarknad där kunderna är arga och känner sig lurade. Äntligen finns det en möjlighet att utmana elbolagen och bli sin egen.

Snacka om konsumentmakt, enskilda hushåll som är med och förbättrar konkurrensen på elmarknaden.

Jobbskatteavdraget är centralt i regeringens arbetslinje. Ett renenergiskatteavdrag skulle vara ett nytänkande sätt att nå klimatmålen. Och dessutom en unik möjlighet att verkligen göra skillnad genom att driva den förnybara utvecklingen framåt. Kan det bli bättre för en nytillträdd energiminister?”

Med vänliga hälsningar

Johan Öhnell, vd Telge Energi

*Tycker du att det finns anledning att sänka eller ta bort energiskatten på mer klimatsmart energi?

Ja: 87 procent, Nej: 7 procent, Vet ej: 6 procent

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle