Lågavlönade ska också kunna spara

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderater: Skattebefriat sparande är ett bra sätt att skapa trygghet

På Moderaternas partistämma finns förslag om egenmaktskonto, där kontant sparande upp till ett belopp skattebefrias.
På Moderaternas partistämma finns förslag om egenmaktskonto, där kontant sparande upp till ett belopp skattebefrias.

Sverige är på väg att bli ett skatteparadis för låginkomsttagare. Genom att återupprätta arbetslinjen och vikten av egen försörjning förbättras möjligheten för den enskilde att utveckla sitt eget liv och stå på egna ben. Ett arbete ger också mer än den lön man får varje månad – det för också med sig en viktig social gemenskap.

Trots finanskrisen finns det mycket att glädjas åt. Jobbskatteavdraget har medfört att framförallt de med lägst inkomster fått mer pengar kvar. Metallarbetare och sjuksköterskor har fått en extra månadslön per år att leva på. Inte sedan början av 1990-talet har det samlade utanförskapet varit så lågt som nu. Barnfattigdomen har halverats sedan 1997. Men når vi ända fram till dem som behöver det mest?

Mer behöver göras, framförallt för dem som har de allra lägsta inkomsterna. Ett omfattande utanförskap riskerar annars att gå i arv. Sextio procent av svenskarna saknar en nettoförmögenhet och många saknar därmed en ekonomisk buffert som kan hjälpa dem brygga över ekonomiskt svåra tider. En månad då man både kanske behöver gå till tandläkaren och köpa ett nytt kylskåp kan vara svår för många svenskar.

Alla ska ha möjlighet att forma sina egna liv och inga barn ska behöva växa upp i fattigdom. Den som behöver det ska kunna få ekonomiskt stöd, men lösningen heter inte fler eller högre bidrag. I stället måste vi hitta sätt att få fler att kunna stå på egna ben. Alla, framförallt de med lägst inkomster, ska ha ett smörgåsbord av möjligheter när det gäller att hantera ekonomiska förändringar.

Avgörande är en politik för arbete och att vi prioriterar sänkta skatter som gör arbete mer lönsamt. På sikt skulle det främja trygghet och självständighet om vi också kunde forma en politik som gör det lönsamt att spara. Investeringssparkontot är ett viktigt inslag, där vanliga småsparare får lägre skatt.

För att nå dem som står längst från en egen buffert kan andra vägar vara lämpliga. På Moderaternas partistämma finns förslag om framtida reformer för ökad ekonomisk egenmakt. Förslagen bör utformas på så sätt att det blir gynnsamt för dem med allra lägst inkomster att börja spara. Ett steg kan vara ett egenmaktskonto, där kontant sparande upp till ett belopp skattebefrias. En annan, kompletterande, idé vore ett grundavdrag i kapitalvinstbeskattningen. På så vis blir det enklare att bygga en grundplåt samt sprida sina risker genom flera olika sparandeformer.

För att få verkligt stor effekt så bör vi också öppna upp för att dem som har de allra lägsta inkomsterna och lever på försörjningsstöd kan spara utan att deras stöd trappas av. På så sätt ger vi dem som står allra längst från arbetsmarknaden en möjlighet att bygga en egen trygghet och bekämpar de fattigdomsfällor som finns.

Vi ska vara stolta över det Sverige som i dag växer fram.

Utanförskapet minskar. Arbetslinjen och egen försörjning är den främsta vägen för ett ekonomiskt stabilt Sverige. Men det bör kompletteras med ett ökat sparande. Situationen med låga nettoförmögenheter måste brytas. Så ökar vi tryggheten, framförallt åt dem med allra lägst inkomster.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN