Debatt

Elbolagen lurar oss på miljarder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Systemfel gör att en vanlig villaägare får betala 3 000 kronor extra per år

Svenskarna använder el från vattenkraft och kärnkraft, men får betala för kolkraftsel.

Foto: AP

Det finns ett inbyggt systemfel i den svenska elmarknaden, som gör att konsumenterna betalar tusenlappar – rakt ner i elbolagens fickor.

Det som händer i dag är att vi i Sverige betalar som om vi använde kolkraft, trots att vi har nästan hundra procent klimatneutral elproduktion. Vinnarna med dagens system är de stora kraftbolagen; förlorarna är svenska elkonsumenter.

Bakgrunden är att den svenska elmarknaden avreglerades 1996, med förhoppning om att en konkurrensutsatt marknad skulle leda till lägre elpriser. Till en början sjönk elpriset, men sedan dess har en oligopolliknande situation uppstått där tre stora kraftbolag kontrollerar 85 procent av utbudet på elmarknaden.

I dag handlas och prissätts elen i Sverige på den gemensamma nordiska elbörsen Nord Pool. Där används ett system för prissättning som kallas marginalprissättning. Detta innebär att den sist producerade och dyraste kilowattimmen avgör hur mycket all el kommer att kosta för konsumenten.

Genom ett annat system – handeln med utsläppsrätter – tillkommer (med dagens pris) en kostnad på 10-15 öre per kilowattimme för klimatovänlig el, som exempelvis el från kolkraft.

Det betyder att den lilla mängden kolkraft, som med rätta beskattas högre, bestämmer priset på all el – även den från vattenkraft som inte har några koldioxidutsläpp alls.

Det finns alltså ett incitament för elbolagen att behålla en viss mängd klimatovänlig elproduktion på marknaden. Detta är en orimlig konsekvens av utsläppshandeln som vi skyndsamt måste göra något åt!

Den absurda konsekvensen är att vi i Sverige, trots endast två procent fossila bränslen, betalar som om vi bara använde kolkraft! 98 procent av all el säljs till ett överpris, eftersom nästan all svensk el är klimatneutral och kraftbolagen inte har någon kostnad för utsläppsrätter när de producerar vår el.

Trots detta tvingas svenska elkonsumenter betala kraftbolagen för utsläppskostnader de inte har haft. Enligt konsultföretaget Econ Pöyrys beräkningar tjänar kraftbolagen 24 kronor för varje krona som de haft i omkostnader för utsläppsrätter.

Denna gigantiska förmögenhetsöverföring från konsument till producent har ingen positiv effekt på klimatet och bygger inte på några aktiva politiska ställningstaganden. Den är i stället en orimlig och felaktig effekt av två system som inte fungerar när de tillämpas tillsammans.

Det har nu gått fem år sedan systemet med utsläppsrätter infördes. Grundtanken med systemet är sund: utsläpp som påverkar klimatet ska kosta. Ekonomiska styrmedel,?såsom handeln med utsläppsrätter, är ett samhällsekonomiskt effektivt sätt att öka den klimatvänliga elproduktionen – om de är utformade på rätt sätt.

Men effekten har blivit att kraftbolagen kunnat plocka ut extravinster på cirka 20 miljarder kronor årligen. Om denna kostnad slås ut på alla svenskar blir det i genomsnitt 2 000 kronor per hushåll. För en vanlig familj i villa innebär det en merkostnad på nästan 3 000 kronor per år. Detta är en kostnad som få svenskar känner till.

Det är rimligt att tro att svenska hushåll accepterar att betala de faktiska kostnaderna för sina utsläpp. Att de däremot får betala ett högre pris på all el, även den klimatvänliga, på grund av dagens kombination av system är upprörande.

Detta problem har vi gemensamt med alla de nordiska länderna eftersom vi har en gemensam elmarknad. Det är dags att regeringen och Maud Olofsson som ansvarig minister tar initiativ till överläggningar med sina nordiska kollegor. Det krävs ett resolut agerande så att förmögenhetsöverföringen från elkonsumenterna stoppas.

Mikael Oscarsson
Riksdagsledamot (KD) och energipolitisk talesperson

Stig Claesson
Småföretagare och Gnosjöupprorets ledare

Texten är en förkortad version av denna debattartikel som publicerades i mars 2010:

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle