Debatt

Så vill vi rusta upp sjukförsäkringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Juholt och Waidelich (S): Trygga socialförsäkringar är bra för tillväxten

FÖRÄNDRING I BLICKEN Tommy Waidelich och Håkan Juholt vill snabbt rätta till de värsta bristerna i sjukförsäkringen.
FÖRÄNDRING I BLICKEN Tommy Waidelich och Håkan Juholt vill snabbt rätta till de värsta bristerna i sjukförsäkringen.

I dag debatterar riksdagen den havererade sjukförsäkringen.

En nyligen publicerad undersökning från Novus visar att över 70 procent tycker det är bra att vi socialdemokrater står upp för en sjukförsäkring som innebär att sjuka har rätt att få vara sjuka utan att drivas ut i fattigdom.

Vi har högre ambitioner med Sverige än vad regeringen har.
 

För att snabbt komma till rätta med de värsta bristerna är det nu angeläget att omgående genomföra tre förbättringar av sjukförsäkringen. För det första: stoppa utförsäkringarna, för det andra: förbättra villkoren för de nollklassade, för det tredje: förändra prövningen av människors arbetsförmåga så att den inte längre prövas mot en fiktiv arbetsmarknad.
 

För tre år sedan applåderade de borgerliga ledamöterna i riksdagen när de röstade igenom stora förändringar i sjukförsäkringen. Det är ovanligt med applåder efter omröstningar i riksdagen, så det rådde ingen tvekan om vilken glädjeyra den nya majoriteten kände när de fick rösta sönder och rusta ned vår gemensamma försäkring vid sjukdom.
 

Redan då varnade experterna för konsekvenserna av förändringarna. I dag ser vi resultatet. Rapporterna om hur svårt sjuka människor kommer i kläm är många.

Det finns inget motsatsförhållande mellan en mänskligare sjukförsäkring, stark ekonomi och tillväxt. Tvärtom är trygga socialförsäkringar bra för tillväxten. När människor känner sig trygga med de skyddsnät som finns vågar man byta jobb, starta företag eller kanske utbilda sig. Vi behöver en sjukförsäkring som både ger snabb rehabilitering tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Det är bra både för individen och för tillväxten.
 

Vi socialdemokrater beskriver detta som en värdeburen tillväxt. Alla som kan ska bidra till samhällsutvecklingen genom eget arbete. Grunden för ekonomisk tillväxt och mänsklig frihet är eget arbete och egen försörjning.
 

Novus undersökning visar även att det finns ett starkt stöd för att människor som är sjuka ska ha rätt att få vara sjuka. Över 80 procent anser att det är fel att långtidssjuka människor ska hänvisas till Arbetsförmedlingen, trots att läkare slagit fast att de inte har någon arbetsförmåga. Mer än 60 procent av de tillfrågade tycker att det är fel att det finns en tidsgräns för hur länge man kan vara sjukskriven, trots att man har läkarintyg.
 

Det handlar om moral, en politik för ett mänskligt Sverige.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen pågår men ska redovisa sitt arbete först om två år. Vi socialdemokrater kommer på ett konstruktivt sätt bidra i detta långsiktiga arbete. Men under tiden behöver de mest akuta problemen i sjukförsäkringen rättas till. Först därefter blir det möjligt att diskutera de mer långsiktiga frågorna om hur en hållbar och trygg sjukförsäkring ska se ut.
Att klyftorna växer och skyddsnäten försvagas är ingen slump utan resultatet av en medveten politik. Det går att välja en annan väg. Ekonomin växer när människor växer. Ska Sverige stå starkt i en globaliserad ekonomi måste vi ha både en hållbar ekonomisk utveckling och ett hållbart arbetsliv. Genom vår politik för en kunskapsbaserad ekonomi, värdeburen tillväxt och sociala investeringar vill vi skapa ett samhälle där alla får plats.

Håkan Juholt

Tommy Waidelich

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt