ÅSIKT

Sätt stopp för Indiens atomaffär

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Fredsgrupper: Sverige måste
använda sitt veto mot USA-affären

Foto: En bild från ett kärnvapenprov ovan jord. Indien gjorde sina första provsprängningar redan 1974 och har vägrat skriva under ickespridningsavtalet.

Kärnvapenmakten Indien har inte skrivit under ickespridningsavtalet av kärnvapen – och nu är USA på väg att sälja kärnteknologi till landet.

Sverige bör som medlem i Nucelar Suppliers Group använda sitt veto för att förhindra affärena, skriver flera företrädare för fredsorganisationer.

Ett avtal om export av kärnteknologi är på väg att slutas mellan USA och Indien.

Avtalet innebär att Indien – en kärnvapenmakt som vägrat att skriva under ickespridningsavtalet av kärnvapen – får tillgång till amerikansk kärnteknologi.

Detta strider mot både internationella överenskommelser och flera grundläggande principer gällande kärnvapennedrustning. Sverige som medlem i Nuclear Suppliers Group kan och bör fullfölja sitt mandat att agera i frågan.

Exportavtalet mellan USA och Indien kommer att avgöras i Nuclear Suppliers Group där Sverige, liksom övriga medlemsländer, har vetorätt. Internationella atomenergiorganet (IAEA) måste också lämna godkännande, och även där kan Sverige påverka.

Vårt lands röst har en avgörande betydelse för avtalets framtid. Om avtalet mellan USA och Indien träder i kraft står vi inför en rad oroande hotbilder.

USA är drivande i frågan om att hindra Iran att skaffa kärnkraft med argumentet att landet då också kan utveckla kärnvapen. I avtalet med Indien är USA villig att hjälpa en reell kärnvapenmakt att förbättra sin kärnteknologiska kapacitet.

Indien har vägrat att skriva under både NPT-avtalet samt det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT). Landet hävdar att de inte kommer att använda amerikansk kärnteknologi till produktion av kärnvapen, men har tidigare avslöjats dölja tillverkning av kärnvapen.

Sedan Indiens första provsprängningar 1974 har landet varit föremål för sanktioner gällande handel med kärnteknologiskt material. 1998 års provsprängningar fördömdes av FN: s Säkerhetsråd (resolution SC1172). Exportavtalet mellan USA och Indien bryter mot denna resolution eftersom det frigör Indiens egna kärntekniska material och möjliggör produktion av nya vapen.

Avtalet strider också mot resolutionens uppmaning till världens länder att inte exportera material till Indien som kan underlätta dess okontrollerade kärnvapenprogram.

Enligt exportavtalet måste Indien tillåta IAEA-inspektioner av landets kärnteknikanläggningar. Det står dock indiska myndigheter fritt att välja vilka anläggningar. Avtalet framför inte heller några krav på Indien avseende framtida kärnvapenproduktion eller produktion av klyvbart material som kan användas för kärnvapen. Indien kan och bör uppmuntras till utveckling av andra energikällor som inte innehåller kärntekniskt material, och som därmed inte innebär ökad risk för kärnvapenproduktion.

Om exportavtalet godkänns ger världens länder upp målet om Indien som medlem i NPT-avtalet och underminerar internationella nedrustningsöverenskommelser. Exportavtalet ger felaktiga signaler och ökar risken för att andra stater utanför NPT-avtalet, som Israel och Pakistan, kommer att kräva liknande arrangemang.

Export av kärnteknologi till Indien ökar också spänningarna mellan Indien och Pakistan, med risk för en förödande kapprustning i regionen. Pakistans president Pervez Musharraf har redan hotat med ytterligare ”avskräckningsmedel” gentemot Indien om avtalet blir verklighet.

Sverige måste ta sitt fulla ansvar och fortsätta att arbeta för fred och för en kärnvapenfri värld. Det är därför av största vikt att Sverige fullt ut använder sitt mandat i både Nuclear Suppliers Group och IAEA och gör sitt yttersta för att påverka att en instabil kärnvapenmakt inte får tillgång till ytterligare material för en möjlig kärnvapenproduktion.

Anna Lisa Eneroth
Ordförande, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet

Alexandra Sundberg
Generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet

Ola Mattson
Generalsekreterare, Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Anna Åkerlund
Generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen

Frida Sundberg
Ordförande, Svenskal äkare mot kärnvapen

Stig Gustafsson
Ordförande, Svenska jurister mot kärnvapen