”Flumskolan” gav bättre resultat än Björklundskolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik i om Björklunds skolreformer

Vi hävdar att den svenska skolan var bland de bästa i världen fram till och med 90-talet. I de dryga trettiotal internationella studier som gjordes fram till år 2000 låg de svenska eleverna i topp i tolv, nästan i topp i tio – endast i en låg eleverna i botten. När eleverna presterade dessa resultat hävdade Jan Björklund att det var totalkris i den svenska skolan.

Efter det visar Pisa att skolans resultat har fallit kraftigt och allra mest har de fallit sedan 2009.

Vi menar att det är 90-talets skolreformer med det fria valet, systemet med skolpeng, skolans marknadsutsättning och att aktiebolag får driva skolor som är huvudorsak till den negativa utvecklingen. Den politiken driver effektivt fram stora skillnader mellan elever och skolor och det sänker resultaten.

Ovanpå det har Alliansen, med Jan Björklund som huvudansvarig, infört en lång rad förändringar i skolan som även de medverkar till sämre resultat. Förändringar som började genomföras direkt efter att Alliansens tillträdde 2006. Överbelastningen av lärarna som gör att de får mindre tid för elevernas undervisning är ett exempel. Det är den samlade effekten av 90-talsreformerna och Björklunds insatser som sänker resultaten i skolan.

Jan Björklund kallar oss för ”flumskolans främsta försvarare” och att vi har ”hjärnsläpp”. Det är Björklunds sedvanliga debattstil som säger mer om Björklund än om oss. Men när det gäller ”flum” så presterade eleverna i den skola som Björklund så föraktfullt kallar ”flumskola” mycket bättre resultat än eleverna i dagens Björklundskola.

Sten Svensson

Mats Wingborg

Författare till boken ”Björklundeffekten – svartmålningen som blev sann” (Katalys 2014) som ges ut i slutet av april.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN