ÅSIKT

Vi ska akta oss att ta eller ge alltmer makt till EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Några socialdemokrater ber oss i AB 19 november bekänna färg om könskvotering på EU-nivå. Svaret är mycket enkelt; i motsats till socialdemokraterna vill vi inte ge makt till EU att köra över den svenska riksdagen.

Hade det funnits en majoritet i riskdagen för könskvotering till bolagsstyrelser så hade Sverige haft det.

Vi är inte så lite förvånade över att socialdemokraterna söker inrikespolitisk strid om att överlämna mer makt till EU. Tydligen kommer socialdemokraterna att rösta för att Europaparlamentet skall vara ett överparlament över den svenska riksdagen med makt att köra över de folkvalda i Sverige.

Vi anser att EU och Europarlamentet skall koncentrera sig på att lösa de problem och uppgifter som medlemsstaterna överlämnat just till EU och Europaparlamentet. Det är stora och viktiga uppgifter. Men vi skall akta oss att i största allmänhet ge eller ta alltmer makt till EU.

Gunnar Hökmark

Anna Maria Corazza Bildt

Christofer Fjellner

Anna Ibrisagic

Moderata ledamöter av Europaparlamentet