Snart inga kristna kvar i Mellanöstern

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sveriges kristna råd: Religiös samexistens förstörs när extremister tar över

Mellanöstern polariseras och radikaliseras. Det mänskliga lidandet är oerhört i Syrien och Egypten. Kristna flyr sedan flera år Irak. Framtiden intecknas och förstörs. Den samexistens som funnits mellan olika etniska och religiösa grupper omöjliggörs.

Egyptens kristna har i århundraden levt sida vid sida med sina muslimska grannar. Många har kämpat tillsammans för demokrati under den arabiska våren. Upptrappningen av våldet i det politiskt destabiliserade Egypten förlamar nu samhällets alla viktiga funktioner och skördar offer av döda och skadade människor. För extremistiska grupper har landets kristna befolkning, inte minst den Koptisk ortodoxa kyrkan, blivit en måltavla för hat och förakt. Samtidigt nås vi av uppmuntrande exempel som berättar om muslimer som under oroligheterna skyddat kyrkor med sina egna kroppar.

Den koptisk ortodoxa kyrkan har under 1 900 år varit en självklar del av det egyptiska samhället, oavsett statskick och politiska omständigheter. Koptisk betyder helt enkelt egyptisk. Kyrkan och folket har gett mänskligheten ett rikt kulturellt och andligt arv. Genom kyrkans rika bön- och klosterliv har man burit fram böner för sitt samhälle, samtidigt som man haft ett starkt socialt engagemang för de allra fattigaste. De senaste veckorna har kyrkor med ett kulturellt arv från 200-talet förstörts och oroligheterna har begränsat kyrkans sociala arbete avsevärt. Religiös och etnisk samlevnad sitter allt trängre när moderata krafter förlorar mot extremister och när gamla oförätter och obalanser ska rättas till med hat och vedergällning.

Det har gått mer än 100 dagar sedan två biskopar i Aleppo i Syrien kidnappades. De är fortfarande försvunna. Efter detta har ytterligare kidnappningar och mord skett av präster i landet, vilket kan ses som en varning och ett hot för att fördriva den kristna minoriteten från sina hem och sitt land. Enligt en rapport från Agenzia Fide fanns det endast 1 000 kristna kvar i Homs (februari 2012) jämfört med 160 000 kristna tillhörande olika kyrkor innan kriget i Syrien började. Detta är bara en av ett stort antal rapporter.

Vi gläds över beslutet att öppna Sverige för flyktingar från Syrien och vi kommer att genom samarbetspartners söka påverka fler europeiska länder att göra detsamma. Genom våra olika kyrkliga flyktingorgan stödjer vi flyktingmottagandet i bland annat Jordanien och Libanon och vädjar om fortsatta gåvor.

Den arabiska våren har förbytts i höst. Kristna i Mellanöstern behöver vår solidaritet.

Vi utmanar världssamfundet att spela sin roll fullt ut för fred och demokrati i området.

Vi vädjar till de permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd att söka lösningar som inte blockeras av veton för att stoppa våldet och sönderfallet av länder i Mellanöstern.

Vi ber för alla drabbade och om att de som kan hjälpa eller påverka inser sitt ansvar.

Anders Arborelius

Dioscoros Benyamin Atas

Pelle Hörnmark

Anders Wejryd

Karin Wiborn

Publicerad: