Vi behöver förhindra fusk – det tycker även ni

Replik från Socialdemokraterna om personalliggarsystemet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I alliansreservationen till utvidgningen av personalliggarna finns den oro över regelkrångel som artikeln tar upp men alliansen stödjer i sak att fler branscher ska ha personalliggare, skriver Jörgen Hellman, Maria Strömkvist och Peter Persson från Socialdemokraterna.
I alliansreservationen till utvidgningen av personalliggarna finns den oro över regelkrångel som artikeln tar upp men alliansen stödjer i sak att fler branscher ska ha personalliggare, skriver Jörgen Hellman, Maria Strömkvist och Peter Persson från Socialdemokraterna.

REPLIK. Centerpartiet oroar sig över personalliggarsystemet. Samtidigt är alla partier överens om att skattefusk och svartjobb är dåliga saker som också skapar illojal konkurrens. Den som gör rätt för sig genom att betala sina skatter och ha anställda på avtalsenliga villkor missgynnas.

Genom skattebrott och svartjobb skapas också en lönsamhet som attraherar kriminella att starta företag. 

Den tidigare S-regeringen inledde en offensiv mot både skatte- och bidragsbrott. Certifierade kassaregister och personalliggare var två viktiga medel som även Reinfeldt-regeringen var med om att bygga ut. Vi förnekar inte att det finns en balansgång mellan kontroll och ”frihet” i näringsutövandet. 

Kontroll behövs mot skattefusk och svart ekonomi. För mycket av kontroll kan dock hämma näringsverksamheten.

I alliansreservationen till utvidgningen av personalliggarna finns den oro över regelkrångel som artikeln tar upp men alliansen stödjer i sak att fler branscher ska ha personalliggare. 

Det står inte ett ord i reservationen om att Alliansen emotsätter sig att familjemedlemmar nu också ska registreras i liggarna. Näringsverksamhet utan anställda som drivs av näringsidkaren själv och hens familj omfattas inte av personalliggarsystemet. Det handlar enbart om företag med anställda. 

Flera utredningar har tagit upp att det vid kontroller blir svårt att bedöma om det förekommer skattefusk när näringsidkaren och familjen inte är registrerade i liggaren.

Det är Skatteverket som tolkar lagstiftningen men det är inte riksdagens intention att en
åttaåring som ombetts gå ut med soporna ska antecknas i personalliggaren. Det står att det i personalliggaren ska antecknas ”Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster.”

Det att svårt att se att tillfällig hjälp med soporna kan tolkas så. 


Jörgen Hellman, Maria Strömkvist och Peter Perssonriksdagsledamöter (S) i Skatteutskottet

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE