ÅSIKT

Mord och attacker – politiska våldet ökar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Expo: Svenska extremhögern radikaliseras – vi måste ta hoten på allvar

I dag publicerar tidningen Expo sin årliga granskning av aktiviteter i den rasideologiska miljön i Sverige. Antalet aktiviteter har gått ner – men samtidigt har det rasideologiskt motiverade politiska våldet ökat, skriver Daniel Poohl, vd och chefredaktör.

DEBATT. Den svenska extremhögern radikaliseras. Under 2015 sjönk antalet aktiviteter. Samtidigt ökade det rasideologiskt motiverade politiska våldet. Situationen är oroande. Trots det har många kommuner fortfarande ingen plan för hur den ska hantera högerextremismen.

2015 var ett omvälvande år i den svenska extremhögern. Det som under några år var en liten samling fåtal långlivade organisationer förvandlades under året till mer fragmenterat politiskt landskap.

Expo har sedan 2008 sammanställt aktiviteter och organisationer i den rasideologiska miljön, de grupper som uttalat strävar efter ett rasmässigt eller etniskt homogent samhälle. Antalet aktiviteter säger inte allt, men de ger en fingervisning om miljöns mobiliseringsförmåga.

Årets sammanställning visar att antalet aktiviteter under 2015 sjönk jämfört med rekordåret 2014. Från 2865 till 2 222. Därmed hamnar antalet aktiviteter i nivå med 2013 års siffror, en i jämförelse med tidigare år, hög nivå. Miljön har varit aktiv i 182 av landets kommuner. Många gånger är det ett fåtal individer som står för den största delen av aktiviteterna.

Den främsta förklaringen till förändringen är nedläggningen av Svenskarnas parti, SvP.  Inför valet 2014 stod partiet för den största nazistiska mobiliseringen sedan andra världskriget. Men satsningen blev ett fiasko och den 10 maj 2015 upplöstes partiet.

En annan förklaring till minskningen är att en del av aktivismen flyttat till nätet. På nätet flätas också miljön i större grad samman med delar av Sverigedemokraterna och de SD-vänliga sajterna, vilket gör det möjligt för den att indirekt utöva inflytande över Sveriges tredje största parti.

Det vakuum som Svenskarnas parti lämnat efter sig har i första hand fyllts av den öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, tidigare Svenska motståndsrörelsen. Under 2015 kunde vi registrera 1712 aktiviteter i NMR:s namn, fler än dubbelt så många jämfört med året innan och betydligt fler än någon annan grupp under samma period.

Utöver det har flera små grupper bildats i spåren av SvP:s nedläggning.

Samtidigt har en ny typ organisering växt fram. Under 2015 såg vi början på en trend där rasideologiskt influerade sammanslutningar strålade samman i enskilda aktioner mot bland annat flyktingboenden.

Det är en autonom undervegetation till den rasideologiska miljön som står redo att lyssna till signalerna från de etablerade grupperna.

Trenden hänger ihop med den våg av attacker mot flyktingboenden som drog över landet under förra året. I den rasideologiska digitala gemenskapen hyllades, ursäktades eller uppmuntrades attackerna. I ett fall utförde en rasideologisk organisation själv en attack. Och flera av attackerna har utförts med tydliga rasideologiska motiv.

Det mest iögonfallande exemplet på den våldsamma undervegetation är Anton Lundin Pettersson som den 22 oktober 2015 mördade tre personer på Kronans skola i Trollhättan. Pettersson var inte medlem i någon organisation, men hade konsumerat rasideologisk propaganda på nätet. Och två av de största grupperna under 2015 uttryckte förståelse eller stöd för hans dåd.

Även om antalet aktiviteter sjönk under 2015 finns det all anledning att se med oro på utvecklingen. Den rasideologiska miljön har omgrupperat och är i högsta grad levande i flera delar av landet.

Samtidigt är kunskapen inom rättsväsendet och skolan generellt låg kring de rasideologiska gruppernas strategier och ideologi. Enligt en enkät från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som presenterades i april hade bara sju procent av de tillfrågade kommunerna en färdig handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Det är ett underbetyg i ett land där nazistiska grupper varit aktiva i gatubilden i snart 30 år.

Daniel Poohl

ARTIKELN HANDLAR OM

Expo

Samhälle

Nazism