ÅSIKT

Polisen kapitulerar för brottsligheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Dan Eliasson sviker oss och har tappat kontrollen

Foto: Rättsväsendet brister, otrygghet och laglöshet eskalerar, skriver Henrik Thunes, Anna-Lena Johansson och Magnus Ramstrand och kräver att rikspolischef Dan Eliasson stoppar nedläggningar av lokala poliskontor och indragna områdespoliser.

DEBATT. I ett samhälle där rättsväsendet upprätthåller lag och ordning, snarare än ger efter för våld och hot, skapas förutsättningar för ett samhälle som håller ihop. När rättsväsendet i stället brister i det som är deras uppgift glider samhället isär och otrygghet och laglöshet eskalerar. Det är detta som ser sker nu i vårt land.

Under det senaste året har vi sett hur polisledningens oförmåga att prioritera sina resurser och ta sitt ansvar fått allt allvarligare konsekvenser, i såväl Sollentuna som i övriga Sverige.

Vi kan läsa om kravaller, bilbränder och våldsbrott runt om i landet. Vid ett tillfälle gick det så långt att en man avled då räddningstjänsten inte kunde ta sig fram till hans bostad.

I Sollentuna har polisledningen återkommande svikit de som bor och verkar i kommunen. I våras tog det tre dagar innan bonden Anders Ström på Bögs Gård fick hjälp av polisen att bli av med ett hundratal kringresande hantverkare som ockuperade marken han arrenderar av kommunen, trots att han ringde vid upprepade tillfällen. Skälet som uppgavs var brist på resurser.

Under sommaren drabbades Sollentuna av oroligheter i samband med ett flertal skottlossningar. Bland annat träffades kommunhusets fasad av ett antal skott och många Sollentunabor uttryckte stor oro för vad som skedde i kommunen.

Återigen saknade polisen resurser att stävja den negativa utvecklingen vilket bidrog till ytterligare bilbränder och skadegörelse.

Malmvägen är ett område hos oss som varit särskilt utsatt under sommaren och som under lång tid varit i behov av trygghetsskapande åtgärder och stark närvaro från olika samhällsaktörer. Detta är avgörande för att området ska utvecklas i positiv riktning. Kommunen har ett långsiktigt trygghets- och säkerhetsarbete vid såväl Malmvägen som i övriga Sollentuna, exempelvis genom fältverksamhet och samverkan med frivilliga organisationer. Vi har även väktare som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot framförallt ungdomar.

Sollentuna kommun har, och tar, ett stort ansvar för Sollentunabornas trygghet. Samtidigt kan våra insatser aldrig ersätta behovet av ett starkt sättväsende som upprätthåller lag och ordning och agerar kraftfullt mot våldsverkare och upprorsmakare. Därför är vi nu djupt oroade över att polisledningen planerar att gå i precis motsatt riktning.

Under sommaren fick vi en remiss om att polisledningen planerar att lägga ned sitt lokala kontor på Malmvägen, trots att de själva pekat ut området som utsatt. I det svar som lämnats avstyrker vi förslaget. Kontoret måste förbli öppet och i stället utvecklas för att möjliggöra snabbare insatser och ökad trygghet.       

Som om inte detta vore nog har vi även fått veta att polisen drar in på de utlovade sju områdespoliserna som Sollentuna skulle få som förstärkning. Detta är återigen ett bevis på en oförmåga att prioritera resurserna.

För hur kan det komma sig att samtidigt som resurser saknas till att skydda invånarna från brott, finns resurser till PR-affärer för mångmiljonbelopp och till att subventionera bevakningen av SVT:s Melodifestivalen.

Det är tydligt att Sveriges polisledning inte förmår att genomföra sitt uppdrag och därför tappat kontrollen i flera delar av vårt land. Vi accepterar inte att detta sker i Sollentuna. Vi kräver att polisledningen skyndsamt tillsätter de sju områdespoliser som Sollentuna blivit lovade samt behåller poliskontoret på Malmvägen. En nedläggning skulle innebära att polisledningen med Dan Eliasson i spetsen återigen kapitulerar för brottsligheten.

Henrik Thunes

Anna-Lena Johansson

Magnus Ramstrand

Läs repliken från polisen: Fler poliser ska arbeta på lokal nivå

Läs slutrepliken från Sollentuna kommunledning: Eliassons löfte har inte infriats

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM