Patienten offras när ni ska lösa krisen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

143 sjuksköterskor: Vi kommer inte att delta i Socialstyrelsens ovetenskapliga experiment

Att delegera läkemedelshantering till undersköterskor är fel väg – och riskerar att leda till patientskador, skriver 143 sjuksköterskor i protest mot Socialstyrelsen.

DEBATT. Av Socialstyrelsens Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 framgår att läkemedelsanvändning är ett av de största riskområdena vid uppkomst av vårdskador i kommunal hälso- och sjukvård. Ändå föreslår Socialstyrelsen i en remiss att utvidga delegeringen av läkemedelshantering från sjuksköterskor till undersköterskor även till slutenvården på akutsjukhus.

Vi sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor finner Socialstyrelsens förslag häpnadsväckande.

Hur kan sänkta kompetenskrav förbättra patientsäkerhet?

Hur står detta i paritet med kraven om kunskap inom farmakologi och läkemedelshantering?

Sjuksköterskans högskoleutbildning innefattar bland annat farmakologi och läkemedelsräkning. Kravet vid tentamina inom läkemedelsräkning är 100 procent

rätt.

Undersköterskans gymnasieutbildning är inte enhetlig i Sverige utan ser olika ut på olika platser. Eventuellt innehåll av farmakologi och läkemedelsräkning är inte

kvalitetsäkrat. Socialstyrelsen anser i förslaget att en webbutbildning på ett par timmar ger tillräckliga kunskaper i läkemedelshantering.

Sedan Florence Nightingale i november 1854 klev in med sitt sjukskötersketeam i Krim-krigets soldatvård och med sina omvårdnadsåtgärder sänkte dödligheten bland soldaterna med 95 procent har omvårdnad spelat en avgörande roll i vården av sjuka och för att öka hälsa hos människor. Precis som medicin har gjort på sitt sätt.

När Nightingale återvände från Krim ägnade hon sig åt att samla data – ett vetenskapligt arbetssätt – och med hjälp av dessa utveckla omvårdnad. Hon såg behovet av utbildning och utveckling för att öka överlevnad och förbättra hälsa. På samma sätt som till exempel ingenjörer gjort inom byggnad och teknik.

Aktuell forskning visar att på sjukhus där andelen sjuksköterskor med kandidatexamen (legitimerade sjuksköterskor) är högre och där dessa sjuksköterskor

ansvarar för i genomsnitt sex patienter i stället för i genomsnitt åtta patienter ligger dödligheten närmare 30 procent lägre.

Påpekandet om betydelsen av kompetens på kandidatnivå fäller noll och ingen skugga över undersköterskors och mentalskötares kompetens på sin nivå. Inte heller

över behovet av deras kompetenser.

I ordningställande och administrering av läkemedel skall inte vara en fråga om att sänka kostnader och lösa personalbrist. Det är en fråga om säkerhet och om kompetens att göra en rimlighetsbedömning av läkemedlet och dosen, svara på patientens frågor om aktuella läkemedel, övervaka och bedöma effekter av givna läkemedel samt kompetens att vidta åtgärder vid behov.

Sjuksköterskan använder sig av tillfället då läkemedel delas ut för att bilda sig en uppfattning om patientens aktuella tillstånd – ibland kan det föranleda att ett

läkemedel inte ska ges. Det är en fråga om helhetsbild samt helhetsansvar.

Att genomföra Socialstyrelsens förslag skulle skapa ett farligt kaos för patienterna i akutsjukvården. Vem ska ge vem vilket läkemedel och när?

Socialstyrelsens förslag saknar vetenskaplig grund. Inga studier har gjorts. Lisa van Duin, Louise Djurberg och Erik Höglund skriver i en debattartikel i Dagens Medicin följande: ” Så tror vi att man bäst ökar patientsäkerheten”. Det finns inga vetenskapliga belägg för Socialstyrelsens förslag, endast tro.

Det är ett oacceptabelt beteende av en myndighet som har i uppgift att säkra patientsäkerheten.

I stället för att förbättra arbetsmiljön och löner och därmed kunna anställa och behålla legitimerade sjuksköterskor, vill Socialstyrelsen nu lösa bristen på legitimerade sjuksköterskor genom att på föreslaget sätt delegera läkemedelshantering till undersköterskor. Det är att ta genvägar med risk för patientskador.

Som legitimerade sjuksköterskor kommer vi att fortsätta att ta ansvar för våra arbetsuppgifter och de åtgärder och handlingar vi själva utför samt uppföljning av

dessa. Vi kommer inte att delta i någon form av generella delegeringar eller ta ansvar för uppföljning av något som någon annan utför på generell delegering.

Vår profession accepterar inte ett förslag som så uppenbart innebär risker för vårdtagarna.

Vi sjuksköterskor kommer inte att delta i Socialstyrelsens ovetenskapliga experiment.

Sineva Ribeiro, leg sjuksköterska, specialistutb inom kirurgi, förbundsordförande Vårdförbundet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ami Hommel, leg sjuksköterska, Dr med vet. Malmö Högskola, Skånes universitetssjukhus ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Nina Jokinen Hallberg, leg sjuksköterska, Stockholm

Helén Fälton, specialistsjuksköterska Intensivvård, Norrköping

Kristina Törnqvist, leg sjuksköterska, Malmö

Jasmine Högqvist, leg sjuksköterska stud. specialist distrikt, Kolmården

Tove Jansson, specialistsjuksköterska Intensiv, St:Göran sjh, Stockholm

Ann-Christin Norén, leg barnmorska, specialistsjuksköterska psykiatri, Svalöv

Daniel Andersson, specialistsjuksköterska psykiatri

Karin Miles, leg sjuksköterska, Stockholm

Jennie Sundberg, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm

Anna Berggren, specialistsjuksköterska, Stockholm

Karl Söllvander, specialistsjuksköterska Ambulans, Norrtälje

Maria Sarajärvi, specialistsjuksköterska Anestesi, Borås

Daniel Boström, specialistsjuksköterska Anestesi, Karlstad

Petra Medeborn, leg sjuksköterska, Stockholm

Marie Löfstrand, specialistsjuksköterska operation, Oskarshamn

Rebecka Schmidt Gustafsson, specialistsjuksköterska Intensivvård, Stockholm

Anette Hästö, specialistsjuksköterska intensiv, Distriktsköterska, Stockholm

Marie Eriksson, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm

Jessica Harlin, specialistsjuksköterska intensivvård, Falun

Cathrin Widlund, specialistsjuksköterska psykiatri, Stockholm

Ulrika Ström, specialistsjuksköterska Barn & ungdom, Stockholm

Eva-Lisa Krabbe, leg Sjuksköterska, Hudiksvall

Karin Masus, leg sjuksköterska, Södertälje

Sophia Sjödin, specialistsjuksköterska anestesi, Uppsala

Eva Menard, specialistsjuksköterska i vård av äldre, Söderköping

Maria Åling, specialistsjuksköterska Psykiatri, Högskoleadjunkt, Stockholm

Catrine Jacobsson, specialistsjuksköterska psykiatri, Stockholm

Ammi Gulin, specialistssk IVA/ Anestesi Enköping

Lotta Gogman Abrahamsson, specialistsjuksköterska, Distriktssköterska, Söderköping

Eva Nylander, leg sjuksköterska, Stockholm

Eva Höglund, leg sjuksköterska, Södertälje

Malin Holmström, specialistsjuksköterska intensivvård, Östersund

Susanna Czerwinska, specialistsjuksköterska vård av äldre, Stockholm

Birgitta Wentzell, specialistsjuksköterska operationssjukvård, Karolinska univ.sjh Huddinge

Mikaela Lindahl, leg Sjuksköterska, studerar till specialistsjuksköterska intensivvård Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Danny Shaheen, leg Sjuksköterska, Stockholm

Karin Kling, specialistsjuksköterska Barn och Ungdom, Stockholm

Mats Norås, specialistsjuksköterska Anestesi/intensivvård, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Karin Frejd, specialistsjuksköterska intensiv- och anestesisjukvård, Uppsala

Mia Skoog, specialistsjuksköterska anestesi- och intensivvård, Höglandssjukhuset, Eksjö

Sofia Jonsson, specialistsjuksköterska intensivvård och operation, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Malin Ramlöv, specialistsjuksköterska Intensivvård, Jönköping

Kalle Tönnberg, specialistsjuksköterska anestesi, Göteborg

Sara Nilsson, specialistsjuksköterska intensivvård, Västra Götalandsregionen

Nina Söderman Olsson, specialistsjuksköterska Intensivvård, MSE

Annki Svedberg, leg sjuksköterska, Region Östergötland

Linn Sjöberg, barnsjuksköterska BVC, Stockholm

Anne Kenttä, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm

Louise Sahlin, specialistsjuksköterska Intensivvård, Näl Iva -Uva

Ann-Marie Olsson, specialistsjuksköterska Anestesi, Stockholm

Maria Svensson Karhusaari, leg sjuksköterska, Stockholm

Timo Paloviita, leg sjuksköterska, Stockholm

Anna Melander, distriktssköterska, med. mag. Lund

Anki Högkvist, barnsjuksköterska, BUM CSK, Karlstad

Camilla Windh-Andersson, specialistsjuksköterska intensivvård, Universitetssjukhuset Örebro

Agneta Lundahl, leg sjuksköterska, Norrköpings kommun

Daniela Cisternas Sotelo, leg sjuksköterska, Stockholm

My Bergcrona, leg sjuksköterska, Linköping

Per Carlsson, specialistsjuksköterska operation, Sophiahemmet AB, Stockholm

Sofia Schiller, specialistsjuksköterska akutsjukvård, Malmö

Jenny Bjelkenstedt, specialistsjuksköterska Anestesi- och intensivvård, Sophiahemmet AB, Stockholm

Kalle Lindström, leg sjuksköterska, Stockholm

Micaela Viss, specialistsjuksköterska Intensivvård, Stockholm

Louise Engström, specialistsjuksköterska Intensivvård, Stockholm

Maria Wall Öhrström, leg sjuksköterska, region Östergötland

Elisabeth Pålsson, specialistsjuksköterska psykiatri, Varberg

Beatrice Banian Lindberg, specialistsjuksköterska Anestesi, Huddinge

Linda Kröger, specialistsjuksköterska anestesi, KS Huddinge

Ulla Kettunen, distriktssköterska, Stockholm

Helena Rissanen, leg sjuksköterska, Stockholm

Alexandra Lyssarides, leg Sjuksköterska, Linköping

Marlene Andersson, leg Sjuksköterska, Östhammar

Suzanne Lindberg, specialistsjuksköterska IVA ,Stockholm

Morgan Råström, sjuksköterskestudent, Stockholm

Lovisa Melin, distriktssköterska, Östersund

Erika Sandberg, specialistsjuksköterska barn och ungdom, ASIH Stockholm Södra Haninge

Rasmus Bjerén, specialistsjuksköterska Ambulanssjukvård, Järvsö

Anneli Rehnström,  specialistsjuksköterska operation, Stockholm

Johan Bäckander, specialistsjuksköterska anestesisjukvård, NIVA, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bea Snårbacka, specialistsjuksköterska Onkologi, Haninge

Maria Nordin, leg Sjuksköterska, Ersta Sjukhus, Stockholm

Elin Öman, specialistsjuksköterska Anestesi, Stockholm

Nathalie Schöldt, leg Sjuksköterska, Hässleholm

Anette Fischerström, specialistsjuksköterska Intensivvård, Stockholm

Angelica Ahlund, sjuksköterskestudent, Stockholm

Mona Sylwan, distriktsköterska, pensionär (arbetar ff) Stockholm

Agneta Lenander, Leg sjuksköterska, Region Skåne

Kristin Heidenfors Skoglund, specialistsjuksköterska Intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset

RoseMarie Elmqvist, specialistsjuksköterska operationssjukvård, Sundsvall

Sasan Afshinnejad, specialistsjuksköterska ambulans- och anestesi, Stockholm

Maria Skogh, specialistsjuksköterska operation, Stockholm

Ann-Marie Olsson, specialistsjuksköterska, Huddinge

Annette Johansson, specialistsjuksköterska Iva/ane, Frilansande, Gbg

Mariam Barhoon, specialistsjuksköterska intensivsjukvård, KS

Martha Nelson, Leg sjuksköterska, Stockholm

Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska akutsjukvård och ambulanssjukvård,

Marita Kero Gidén, specialistsjuksköterska operations/ anestesi/ intensivsjukvård

Nicholas Kristiansson, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm

Birgitta Niva, specialistsjuksköterska vård av äldre, Stockholm

Emelie Persson, specialistsjuksköterska anestesisjukvård, Malmö

Markus Frick, specialistsjuksköterska distrikt- och akutsjukvård, Stockholm

Louise Armström, specialistsjuksköterska operation, Universitetssjukhuset Linköping

Louise Tuveson, leg Sjuksköterska, Västerås

Johana Morris, specialistsjuksköterska operation, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Maria Rapp, specialistsjuksköterska operation, KS Huddinge

Linda Kennemar, specialistsjuksköterska Intensivvård, stud spec.ssk distrikt, Nyköping

Tommy Lundholm, leg sjuksköterska, Stockholm

Annika Billberg, specialistsjuksköterska operation, samt forsknings och omvårdnadsmetodik, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Jenny Källman, leg specialistsjuksköterska anestesi och operationssjukvård, Nyköping

Ann Christin Edlert, specialistsjuksköterska intensivvård Uppsala

Kristina Wikberg, specialistsjuksköterska intensivvård Mora

Annika Andersson, leg sjukgymnast, Specialistsjuksköterska operation, Stockholm

Merja Stockberg, specialistsjuksköterska, Finspång

Viveka Karlberg, leg sjuksköterska, Skövde

Malena Hellman, specialistsjuksköterska intensivvård, Nyköping

Charlotta Jonsson, leg sjuksköterska, stud master palliativ vård, Ersta, Sköndal, Stockholm

Anahita Amirpour, leg sjuksköterska, Stockholm

Christina Eten Bergqvist, specialistsjuksköterska Operation, KK-OP, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Johanna Karlsson Nordmalm, specialistsjuksköterska operation/student, specialistsjuksköterske programmet – Skolsköterska, Stockholm

Mårgan Råström, studerande, Ersta Sköndal Högskola

Martin Jonsson, specialistsjuksköterska, Umeå

Marja Andersson, specialistsjuksköterska, Stockholm

Anne-Lie Järheim, specialistsjuksköterska, Mora

Lena Lundin, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm

Li Gärtner Lundin, specialistsjuksköterska anestesi, Fil kand samt Fil mag, barnmorskestudent, Rönninge

Magnus Hiis, sektionsledare/Leg sjuksköterska, Stockholm

Ida Josefin Strömsnes, leg sjuksköterska, Trondheim

Lena Kullman, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm

Charlotta Dickman, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm

Sandra Bodmark, leg sjuksköterska, stud barnmorska, Nyköping

Lotta Hagberg, specialistsjuksköterska anestesi- och prehospital-sjukvård, Nyköping

Christel Alvarsson, leg sjuksköterska, Västervik

Ann-Kristn Nilsson, specialistsjuksköterska intensivsjukvård, Stockholm

Jan Everhov, leg sjuksköterska/psykiatri, Stockholm

Lars Jönsson, leg sjuksköterska, Ystad

Lea Ylimäki, leg sjuksköterska, Stockholm

Ingrid Broms, leg sjuksköterska, Göteborg

Fia Cederlund, leg sjuksköterska, leg vårdlärare, Stockholm

Marianne Bohlin, specialistsjuksköterska psykiatri, Stockholm

Mia Lehtonen, leg sjuksköterska, Stockholm

Päivi Vilkkavaara, specialistsjuksköterska anestesi- och intensivvård, Stockholm

Läs Socialstyrelsens replik: Patientsäkerheten central i förslag till nya läkemedelsregler

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM