Ni borde ha haft tid för kvinnor på flykt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik från Roks om ”Sverige tillsammans”

Foto: Roks
Zozan Inci, ordförande i Roks.

DEBATT. Efter vårt öppna brev till Stefan Löfven har Roks fått många reaktioner, tex från Sveriges jämställdhetsminister Åsa Regnér. Hon skriver i sitt svar att regeringen gärna hade lyssnat på Roks kunskap på regeringens nationella samling, "Sverige tillsammans", i går. Varför valde vi då att avstå från att medverka?

Den nationella samlingen har ett tydligt fokus, vilket är etablering av nyanlända, nyanländas hälsa och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Självklart tycker vi på Roks att det är viktiga och angelägna frågor, men hävdar fortfarande att åtminstone ett seminarium av tio specifikt borde ha tagit upp ämnet kvinnor på flykt.

Vi hade mer än gärna deltagit i det och det hade varit ett ypperligt tillfälle att sprida Roks kunskap till de inbjudna 800 deltagarna och inte bara till socialdemokraterna.

Eftersom ca 70 procent av flyktingarna som kommer till Sverige är män, finns det en risk att man inte lyfter frågor som särskilt berör kvinnorna. Vi får inte glömma att människor som kommer till Sverige ofta är svårt traumatiserade, kvinnor såväl som män. Och många av dessa kvinnor lever dessutom som de gjorde innan de flydde, det vill säga tillsammans med män som utsätter dem för våld och förtryck. Roks erfarenhet är att detta våld och förtryck inte upphör bara för att man löser andra problem som bostad, ekonomi och jobb.

Vi mailade vårt öppna brev direkt till Stefan Löfven en vecka innan den nationella samlingen, så det fanns tid att arrangera ett seminarium med fokus på jämställdhetsfrågor och kvinnor på flykt. Regeringen valde att avstå från det. Vi på Roks är dock hoppfulla och tror och hoppas att ni hädanefter kommer att lyfta dessa frågor. Och då finns vi till förfogande, det är bara att höra av sig!

Zozan Inci

Ordförande i Roks