ÅSIKT

Kompromissa inte om barnäktenskap

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SD: Lagen måste gälla alla – oavsett bakgrund

Markus Wiechel, Paula Bieler och Linus Bylund, SD.

DEBATT. Den 18 januari presenterade SR Ekot en granskning av mottagandet av ensamkommande barn i de sex kommuner som tagit emot flest. Granskningen visade att minst 70 av de barn som anlände förra året var gifta när de kom.

Socialtjänsten bestämmer vad som händer i sådana fall, och i fem av kommunerna var det vanligt att barnen fick bo med sin gemål om de inte själva motsade sig detta och om de var minst 15 år gamla. Detta trots den uppenbara risken att barnen kan känna sig pressade att stanna kvar i äktenskapet av hedersrelaterade skäl.

I och med att åldersbestämning inte är en obligatorisk åtgärd när id-handling saknas finns dessutom en risk att det rör sig om barn yngre än 15 år. Dessutom undersöks inte barnets ålder vid tidpunkten för vigseln, vilket riskerar ett indirekt stöd för äktenskap som ingås med långt yngre barn än så.

I endast en kommun, Göteborg, var praxis att sära på makar om barnäktenskap upptäcks mellan ett barn och en vuxen. Barnet placeras då på ett transitboende, medan personen som är vuxen hamnar hos Migrationsverket.

Men att socialtjänsten i Göteborg sticker ut med sitt ansvarsfulla agerande är anmärkningsvärt. Denna hållning borde självklart vara normen för socialtjänsten i hela landet. Det är oacceptabelt att svenska myndigheter legitimerar barnäktenskapet som konstellation. Lagen måste bli tydligare på den punkten.

I en del av de länder där barnäktenskap är vanliga tvingas flickor så unga som åtta år att åka på förberedande sexläger, där de blir ofredade inför äktenskapet för den blivande makens skull. Risken att minderåriga utsätts för sexuella övergrepp även som bortgifta är stor, vilket i sin tur kan leda till en livsfarlig graviditet. Det handlar om grova kränkningar av flickors rättigheter och är inte en tradition som bör uppmuntras.

Alla barn i Sverige ska skyddas mot att bli bortgifta och att behöva leva tillsammans med en vuxen partner. Enligt svensk lag räknas inte människor under 18 år som vuxna och barnäktenskap är förbjudet i vårt land.

Våra lagar ska gälla för alla och det skydd vi gett barn genom detta förbud måste garanteras alla, oavsett deras bakgrund. Sverige ska vara ett tryggt och säkert land för alla barn att växa upp i. På den punkten finns inget utrymme för kompromisser.

Markus Wiechel

Migrationspolitisk talesperson (SD)

Paula Bieler

Talesperson i jämställdhets-, integrations- och familjefrågor (SD)

Linus Bylund

Ledamot i Socialförsäkringsutskottet (SD)