Vellinge måste också ta ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-11-12

Migrationsminister Tobias Billström (M) om mottagandet av ensamma flyktingbarn

Det råder en akut brist på platser i landets kommuner för ensamkommande asylsökande barn.

Ungefär 500 barn väntar i dag i någon av landets fyra ankomstkommuner, Malmö, Mölndal, Solna eller Sigtuna, på att få ett mottagande i en annan kommun. Det handlar om en grupp som är särskilt utsatt och i särskilt behov av ett bra och tryggt mottagande medan de väntar på besked på sin asylansökan.

Den konflikt som nu har uppstått när det gäller det transitboende som Attendo på uppdrag av Malmö Stad öppnar i Vellinge kommun är beklaglig.

Sedan 2006 har kommunerna ansvaret för mottagandet. Riksdagen var enig om att kommunerna är bäst lämpade att ansvara för mottagandet av barnen medan staten skulle svara för prövningen. Denna uppfattning delades också av ett stort antal frivilligorganisationer samt Kommun- och Landstingsförbundet.

Mottagande av ensamkommande barn i Sverige är alltså en kommunal angelägenhet vare sig Vellinge vill det eller inte. Sedan dess har dessutom regeringen höjt ersättningarna till kommunerna och de får i dag full kostnadstäckning för mottagandet. Samtidigt kunde säkert Malmö Stad agerat smidigare i den här frågan. Jag har förståelse för att vilken kommunpolitiker som helst som blir tagen på sängen reagerar.

Antalet barn som kommer till Sverige har, beroende på världsläget, ökat kraftigt och behovet av platser har därför växt. Ändå är det så att det bara är ungefär en tredjedel av landets kommuner som i dag tar emot asylsökande ensamkommande barn.

Att kommuner tar hjälp av privata aktörer för att ordna offentlig verksamhet är i sig inget konstigt. Inte heller att verksamheten läggs i en annan kommun. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för att se till att verksamheten sköts. För mig är det viktiga att barnen får ett bra mottagande när de kommer till Sverige.

Den debatt som nu har uppstått riskerar dock leda till två saker. Dels till att det sprids myter och missuppfattningar om vad det innebär att ta emot ensamkommande asylsökande barn, som till stor utsträckning är som vilka andra barn som helst och ska behandlas därefter. Dels riskerar debatten att förflytta fokus från det som är det verkliga problemet – nämligen att för få kommuner tar sitt ansvar.

Vellinge skulle kunna bidra konstruktivt till mottagandet av ensamkommande barn och se över sina egna möjligheter att organisera ett mottagande, vilket jag vid flera tillfällen sagt till företrädare för Vellinge kommun att jag tycker att de bör göra. Ekonomiska argument för att inte vilja ta emot håller inte eftersom kommunen får full ersättning för sina kostnader från staten.

Det viktiga är att behålla fokus på vad som är problemet och att agera konstruktivt. Jag ägnar för min del stor möda åt att få fler kommuner att ta sitt ansvar.

Tobias Billström

Följ ämnen i artikeln