Debatt

En politik för stjärnfamiljer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

De rödgröna: Dags att skrota den gamla familjepolitiken

Mona Sahlin (s), Lars Ohly (v) och Maria Wetterstrand (mp).
Mona Sahlin (s), Lars Ohly (v) och Maria Wetterstrand (mp).

Det är dags att skrota den gamla familjepolitik som utgår ifrån att alla familjer är kärnfamiljer med mamma-pappa-barn. Våra tre partier står för en ny, modern familjepolitik anpassad efter hur verklighetens familjer ser ut. Formerna varierar men det är inte de som bestämmer vad som är en familj. En familj är en grupp människor som hör ihop med kärlek och omtanke. Vi vill därför driva en politik som värnar stjärnfamiljen. Där ingår kärnfamiljen men den är inte längre ensam. Mer än vart femte barn växer idag upp i en annan familjekonstellation än med båda sina biologiska föräldrar.

Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas familjer som inte ser ut som den traditionella kärnfamiljens mamma-pappa-barn. En bra bit in på 1900-talet var olika former av större familjer det vanliga. Ofta var familjens gränser mindre skarpa och det var vanligt att mor- eller farföräldrar och kanske någon ogift moster ingick i hushållet. Hur mycket än samhället har velat motverka det har barn i alla tider också fötts utom äktenskapet och av ensamstående föräldrar som har fått klara sig efter förmåga. Naturligtvis har det också alltid funnits stugor här och var där det har bott två ogifta män eller två kvinnor tillsammans – även om omgivningen kanske inte alltid ville förstå vad det rört sig om.

Idag är samhället fullt av bonusbarn, extrapappor och flatmorsor. En del barn har två pappor och andra har en lillasyster som bor i en annan familj. Oavsett vad konservativa krafter vill är det så verkligheten ser ut. Vi vill använda begreppet Stjärnfamiljer som ett samlingsnamn för dessa familjer. Det står för att familjer precis som stjärnor lyser och ofta spretar lite utåt, kanske med en bror eller en mamma på annat håll. Det är föränderliga familjer som inte låter sig styras av gamla ideal. När vi talar om en politik för stjärnfamiljen menar vi alla bonusfamiljer, alla regnbågsfamiljer, alla ensamstående föräldrar, alla som har halvsyskon i andra familjer eller barn som kommit till utan någon pappa närvarande. Självklart inkluderar vi även mamma-pappa-barn-familjen – det är en vanlig familjeform men inte den enda.

Allt för länge har politiken utgått från att alla familjer är klassiska kärnfamiljer. Det finns därför en lång rad lagar och regler som måste moderniseras. När förskolan stänger kl 18 förväntas den förälder som arbetar kvällstid ha en partner hemma som kan ta hand om barnen. Det är som att alla ensamstående föräldrar med skiftarbete inte fanns. Vi vill ge möjlighet till barnomsorg även på kvällar och helger. Att anpassa politiken efter verklighetens familjer bör även innebära en översyn av hur barnomsorgsavgiften fastställs. Idag är det hushållets inkomst som utgör grund för avgiften men många föräldrar som flyttar ihop med en ny partner har inte gemensam ekonomi

Våra tre partier införde lesbiskas rätt till insemination och nu är det hög tid att ensamstående kvinnor får samma rättighet. Den borgerliga regeringen utgår från kärnfamiljen när man bedömer hur en bra förälder är. Men vi vet att också ensamstående är bra föräldrar och har förmåga att ge sina barn trygghet, kärlek och goda uppväxtvillkor. Att även ensamstående får rätt till insemination är därför en självklar del av vår politik för stjärnfamiljen. Andra familjer består av fler än två föräldrar vilket ställer krav på familjepolitiken att hitta nya lösningar. Till exempel bör möjligheten att överlåta dagar i föräldrapenningen till viktiga personer som man tidigt vill involvera i barnets liv prövas. Även möjligheten till fler än två vårdnadshavare är en fråga som bör undersökas närmare.

Listan över saker som måste moderniseras kan göras lång och innefattar både stort och smått, även sådant som vid en första anblick inte ser ut som familjepolitik. Det är dags för en jämställd och modern familjepolitik, all politik måste därför genomsyras av ett stjärnfamiljsperspektiv där man tar hänsyn till alla de olika former av härliga familjer som samhället är fullt av.

Mona Sahlin, partiordförande för Socialdemokraterna
Lars Ohly, partiordförande för Vänsterpartiet
Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet de Gröna

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt