Debatt

Avskaffa sexköpslagen!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Fredrick Federley: Moralisternas lag gömmer problemet

I och med sexköpslagens införande vann de svenska moralisterna en jätteseger. De hade lyckats med att ytterligare förpassa de prostituerade ut i marginalen, beskära deras plats i samhället och detta utan att ens diskutera med dem.

Vinnarna är framförallt medelklasskvinnor som med hycklande röster sagt sig värna de prostituerade men som kommit att sätta dem på pottkanten. Det tycks som majoritetsuppfattningen i debatten är den att det man inte ser finns inte och därför är det gott. Maken till hyckleri har sällan skådats.

De stora förlorarna är de prostituerade vars röst ingen varit intresserad av. De marginaliserades ytterligare och fick med all säkerhet en tuffare situation.

De som sade sig värna de prostituerade och införde sexköpslagen har helt blandat och gett korten efter eget behag. Inga nämnvärda resurser har tillförts program för dem som vill lämna prostitutionen, inga särskilda resurser har tillförts de som befinner sig i ett drogmissbruk och vi har inte heller sett insatser för dem som har en psykisk problembild. Man nöjde sig helt enkelt med att sopa problemen under mattan och sedan somna gott på huvudkudden.

Med problemen gömde man också de som anser att prostitution inte är förknippat med problem. De har tystats i debatten och är inte föremål för någon forskning. De bjuds inte in till panelsamtal och helst vill man stänga av de få gånger de får en syl i vädret.

Ingen problematiserar kring det faktum att kvinnor och män kan göra valet att sälja sex. Ingen problematiserar kring det faktum att det knappast kan vara till stöd för vare sig dem som ofrivilligt eller frivilligt prostituerar sig att man inte längre bara är utkastad och förnekad socialförsäkringssystemen, a-kassan, möjligheten att organisera sig och så vidare. De har nu också fått en beskuren kundkrets och säkerligen fått välja kunder man tidigare kunnat undvika liksom platser som känts otrygga.

En oerhört marginaliserad och stigmatiserad grupp blev än mer marginaliserade. Samtidigt skålades i champagne hos moralisterna. De hade lyckats överföra sina egen privatmoral till lagstiftning och fått den moralen att bli totalt dominerande i samhällsdebatten.

Kvar står de prostituerade som tvingats under jorden. De som fått ett förstärkt horstigma som låser dem till samhällets utanförskap. Vem lyssnade till dem? Vem tog sig tiden att problematisera kring prostitutionen?

Varför är det okej att sälja lap dance? Sälja massage? Att sälja sex som filmas? Det kan ingen förklara. Varför ser ingen de manliga prostituerade och varför upphör majoritetens företrädares självsäkerhet när dessa argument kommer upp? Varför görs ingen forskning eller skrivs några rapporter om prostituerades situation?

Alla former av övergrepp, frihetsberövande osv som är förknippade med trafficking och påtvingat säljande av sexuella tjänster är strängt förbjudet i lag och skall så vara. Det skall klassas som de vidriga övergrepp de är. Det gör att sexköpslagen bara riktar sig till dem som gör det frivilligt. Sexköpslagen hjälper inte offer för trafficking. Den hjälper inte heller de prostituerade utan den stillar bara moralisternas samvete. Det de inte ser behöver de heller inte ta ställning till och de kan sova gott om natten.

Sällan eller aldrig i Sverige har en grupp människor som varit så marginaliserade blivit än mer marginaliserade på ett liknande sätt. Sällan eller aldrig har man kört över en grupp på detta sätt utan att de fått komma till tals.

När jag och fler med mig vägrar se detta fortgå och tänker problematisera kring utställda löften som aldrig blev verklighet och kring vad lagen egentligen avser att göra hoppas jag att sömnen inte är lika god. Sexköpslagen slår helt fel, hjälper inte utan stjälper och den har kommit till utan minsta delaktighet, forskning eller fakta.

Fredrick Federley

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik