ÅSIKT

Om V får inflytande måste L rösta nej

L-politiker: Sjöstedts parti skulle kunna få förödande effekter på samhällsutvecklingen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT (Montage)
Vi menar att om överenskommelsen visar sig innebära något annat än det som diskuterades under helgens partiråd bör Liberalerna rösta nej till denna, skriver Louise Eklund, Pär Löfstrand, Sofia Hallgren Remnert, Reidar Svedahl, Inga-Lill Östlund, Mats-Ola Rödén och Inger Tolsved Rosenkvist.

DEBATT. Liberalerna har lovat att hålla Vänsterpartiet borta från politiskt inflytande. Samtidigt inleder nu Stefan Löfven förhandlingar med Jonas Sjöstedt för att Vänsterpartiet ska släppa fram en socialdemokratisk regering. Det är två krav som inte går ihop.

Under hela regeringsbildningen har Liberalernas partiledare Jan Björklund – med den äran – sagt att de två ytterkantspartierna ska hållas borta från allt inflytande. Det finns flera anledningar till att Liberalerna vill undvika att inte bara SD utan även Vänsterpartiet ges möjlighet att påverka politiken. Partiets ideologi och politik går i allt väsentligt emot det liberalismen står för.

Där vi Liberaler vill att arbete och ansträngning ska löna sig, driver Vänsterpartiet på för arbetstidsförkortning och fortsatta bidragsutbetalningar

Där Liberalerna vill se mer av europeiskt och internationellt utbyte, vill Vänsterpartiet att Sverige ska lämna det europeiska samarbetet. Man tycker att EU ”begränsar demokratin”. Partiet säger även nej till ett svenskt Natomedlemskap och vill att Sverige ska lämna det internationella samarbetet Partnership for Peace.

Där vi Liberaler vill att arbete och ansträngning ska löna sig, driver Vänsterpartiet på för arbetstidsförkortning och fortsatta bidragsutbetalningar. På skatteområdet tycker man att S-politiken inte är tillräckligt radikal utan vill ha en ännu rödare skatteväxling. Partiet vill höja skatterna och även införa förmögenhetsskatt samt arvs- och gåvoskatt.

Kanske mest graverande av allt är att Vänsterpartiet, sprunget som partiet är ur kommunismen, har som långsiktigt mål att avskaffa äganderätten. Ett mål som inte bara står i direkt motsatsförhållande till Liberalernas politiska kärna, utan som även strider mot de mänskliga rättigheterna.

Vi tror att det skulle kunna få förödande effekter på samhällsutvecklingen.

Dessa grundläggande skillnader i värderingar, ideologi och sakpolitik är bakgrunden till att Liberalerna inte vill ge Vänsterpartiet inflytande. Vi tror att det skulle kunna få förödande effekter på samhällsutvecklingen.

Av den anledningen fördes formuleringen om att Vänsterpartiet inte ska få ”inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden” in i överenskommelsen med S. Det var även ett budskap Jan Björklund betonade när han i söndags övertygade liberala ombud på partirådet att säga ja till Stefan Löfven.

Gott så.

När V nu kräver inflytande över politiken hamnar uppgörelsen i ett nytt läge.

Men när Stefan Löfven nu frångår denna för oss så viktiga princip och öppnar upp för att samarbeta med Vänsterpartiet ”som tidigare”, är det tydligt att vi gjort olika tolkningar av vad skrivelsen ska innebära.

Jonas Sjöstedt har, å sin sida, varit klar med att hans parti inte är berett att släppa fram Stefan Löfven i en statsministeromröstning om inte upplägget ändras.

Detta är problematiskt. Från liberalt håll var syftet med uppgörelsen glasklar: att stänga ute de båda ytterkantspartierna – SD och V – från politiskt inflytande. Då finns det inget utrymme för Stefan Löfven att göra eftergifter åt Vänsterpartiet. När V nu kräver inflytande över politiken hamnar uppgörelsen i ett nytt läge.

Vi menar därför att om överenskommelsen visar sig innebära något annat än det som diskuterades under helgens partiråd bör Liberalerna rösta nej till denna.


Louise Eklund, regionråd, Malmö (L)
Pär Löfstrand, kommunalråd, Östersund (L)
Sofia Hallgren Remnert, gruppledare, Nyköpings kommun (L)
Reidar Svedahl, kommunalråd, Norrköping (L)
Inga-Lill Östlund, gruppledare, Söderköping (L)
Mats-Ola Rödén, ordförande Liberalerna Gotland (L)
Inger Tolsved Rosenkvist, andre vice ordförande Länsförbundet Skåne (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM