ÅSIKT

Ge makten över sjukvården till patienter och personal

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Birgitta Rydberg och Göran Sjönell: Nu motas patienter bort, tid ägnas åt att förklara varför de inte borde söka läkartid

När 75-åriga Sigrid undrar över sina tio mediciner vet hon inte vilken av fyra läkare hon ska vända sig till eller hur.

Om maken åter får mag­ont krävs akutbesök, de har ingen jourmottagning i närheten och ingen doktor kan göra hembesök.

Henrik, 23, är inte välkommen på vårdcentralen, han är inte skriven i sin studentbostad.

Unga föräldrarna Maryam och Adam skulle gärna ha en fast läkarkontakt men på vårdcentralen finns fler springvikarier än fasta läkare.

Fiktiva berättelser? Alltför ofta verklighet i vården. Många patienter upplever ett dåligt bemötande på vårdcentralen, de berättar om ointresse och en känsla att mest vara till besvär. Familjemedicinska institutet (Fammi) rapporterar att patienter motas bort när bemanningen inte svarar mot behoven, tid ägnas åt att förklara varför de inte borde söka läkartid.

När patienterna inte sätts i första rummet blir alla förlorare. Det har man insett i Norge där ”fastlegeordningen” i sommar fyller fem år. Fastlegerne liknar våra husläkare, men i Sverige får bara 40 procent välja sin egen doktor. Ändå är denna rättighet liksom i Norge lagstadgad.

Stockholms socialdemokrater vägrar att uppfylla medborgarnas önskan och trotsar öppet sjukvårdslagens krav. Trots få läkare och flera dåligt fungerande vårdcentraler har de privata vårdgivarna, som ofta uppskattas mer av både patienter och personal, mötts av kalla handen – avtalen skars ned med 25 procent på ett år.

Det är dags att ge makten till patienterna och personalen. Norge visar vägen: tillgängligheten för patienterna och läkarrekryteringen har lösts, och förändringen har genomförts av socialdemokraternas partikamrater. Risken för upplevelser som de ovan har minimerats. Norrmännen har fått en fungerande vård i vardagen.

Fasta vårdkontakter förebygger sjukdomar och minimerar risken för felbehandling. Akutvården kan koncentrera sig på de riktigt allvarliga fallen. Folkpartiet föreslår 350 nya husläkarteam, men sparar skattepengar när rätt behandling ges i rätt tid på rätt plats.

Landstingsmonopolets tid är förbi. Alternativ ska välkomnas, inte motarbetas. Stopplagar ska ersättas med startlagar. Vi tänker införa fri etablering för husläkare och låta personal knoppa av verksamheter. De som blir kvar i landstinget blir egna resultatenheter (intrapenader). Besluten ska ligga nära verksamheten, helst direkt hos medarbetare och patienter.

Vi vill ta makten i landstinget för att avstå så mycket som möjligt. Vi tänker inte bryta mot lagen utan ge invånarna det de har rätt till. Kan norrmännen så kan vi!