ÅSIKT

Replik: Bistånd räcker inte för att minska fattigdomen

DEBATT

Pär Nuder och Carin Jämtin: Nära samarbete är nödvändigt

1 av 2
Aftonbladet 21 april.

Med anledning av ett debattinlägg av Inger Björk den 21 april (”Valutafonden styr fattiga länder”) vill vi redogöra för vår syn.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Som enda land i världen avsätter Sverige 1 procent av BNI till bistånd. Målet är att minska fattigdomen. Men generöst bistånd räcker inte. Det behövs också ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur kräver stabila statsfinanser och låg inflation. Det är alla överens om.

IMF:s roll i det globala samarbetet är att främja makro-ekonomisk och finansiell stabilitet. Det uppnås främst via rådgivning, men också genom finansiellt stöd till länder i ekonomiska svårigheter. Särskilt förmånligt stöd ges till fattiga länder. Globala ekonomiska problem kräver gemensamma lösningar och institutioner som främjar sådana. IMF har här en central uppgift.

När IMF och andra internationella aktörer bidrar med finansiellt stöd ställs krav på hur pengarna används. Det är nödvändigt för att säkerställa att resurserna – däribland svenska skattemedel – når sitt syfte och utnyttjas effektivt. Vi anser att villkor bör baseras på mottagarländernas egna prioriteringar och förutsättningar. Därför vore det inte rimligt att på förhand kräva eller för den delen utesluta vissa typer av villkor, som Inger Björk tycks mena.

Nära samarbete mellan länderna, de olika biståndsgivarna och finansiella institutionerna är nödvändigt för att på ett effektivt sätt bidra till utveckling. Så är också fallet i författarens exempel

Nicaragua, där Sverige har en central roll i samarbetet. Vi är även här eniga i vår bedömning att makroekonomisk stabilitet är nödvändig för tillväxt och utveckling. Som i andra länder förs löpande diskussioner kring hur ett begränsat budgetutrymme på bästa sätt kan användas för att främja stabilitet och utveckling.

Pär Nuder (finansminister), Carin Jämtin (biståndsminister)