Debatt

MP: Ge järnvägarna ett lyft – inte Jas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Fel att prioritera stridsflygplan före en fungerande tågtrafik

Nej till vingar för pengarna Miljöpartiet vill inte ha stridsflygplanet Jas. I stället ska pengarna gå till att rusta landets järnvägar.

Nej till vingar för pengarna Miljöpartiet vill inte ha stridsflygplanet Jas. I stället ska pengarna gå till att rusta landets järnvägar.

Den senaste veckan har alliansen tydliggjort sina prioriteringar på två områden: ytterligare 90 miljarder ska satsas på stridsflygplanet Jas och 55 miljarder på järnvägen. Miljöpartiet de grönas prioriteringar är de motsatta. Vi prioriterar tågtrafiken före nya stridsflygplan.

Det är positivt att regeringen äntligen har presenterat en satsning på tågtrafiken.

Men deras nya tågpolitik innehåller också ett negativt ställningstagande.

När Ostlänken, den första delen av Sveriges nya stambanor, ska byggas väljer alliansen att inte bygga för höghastighetståg (320 km/h) utan endast för snabbtåg (max 250 km/h).

Alliansens tåg kommer därmed bara köra 50 km/h snabbare än dagens. Detta trots att Trafikverket och den statliga utredningen om höghastighetståg har planerat för och förespråkar höghastighetståg, en investering som är samhällsekonomiskt motiverad.

I dag tar den snabbaste tåg­resan Stockholm–Malmö fyra timmar och en kvart. Höghastighetståg kan köra samma sträcka på bara 2,5 timmar. Med sådana restider skulle få välja flyget framför tåget, vilket gynnar klimatet och miljön.

Med alliansens tåg kan vi inte förvänta oss alls lika stora effekter. Låt oss därför vara tydliga: om Miljöpartiet tar plats i regeringen 2014 så kommer vi driva på för att Ostlänken ska byggas för höghastighetståg.

Förutom att bromsa hastighet­en på Ostlänken innehöll alliansens tågutspel få nyheter.

Underhållet ska ligga kvar på samma nivåer och dubbelspår Göteborg–Borås ska börja byggas.

Helt nödvändiga satsningar, men inte tillräckliga för att få en fungerande och modern tågtrafik. Knappheten i alliansens tågpolitik skapar fler frågor än vad den ger svar:

Hur blir det med de flaskhalsarna som skapar stora förseningar, finns åtgärder med i alliansens budget, och i så fall när?

Hur blir det med biljett- priserna, kommer alliansen fortsätta att höja banavgifterna? Och kommer regeringens uppdrag till SJ att ändras så att ökat tågresande blir viktigare än hög vinst till staten?

När kommer alliansen att ge Trafikverket ansvar att styra upp i det kaos som råder kring järnvägsunderhållet?

Hur blir det med de spår för godstrafik som näringslivet efterfrågar och de nya spår som behövs för att utveckla persontrafiken på landsbygden, finns de med i alliansens planer, och i så fall när?

Hur blir det med kollektivtrafiken i städerna, kommer denna utveckling att påskyndas genom statlig medfinansiering?

Att rusta upp järnvägen och bygga för höghastighetståg kräver mycket stora satsningar över tid.

Det är varken billigt eller snabbt fixat, men det går. Det handlar om prioriteringar.

När Miljöpartiet inom ett par veckor lägger fram vårt budgetförslag till riksdagen så kommer där inte finnas några miljarder till nya Jas-plan. Däremot lägger vi fram ett kraftfullt paket för tågen. Vi föreslår att flaskhalsarna byggs bort snarast. Vi ökar anslaget till underhåll. Vi säger nej till höjda banavgifter och ja till de mest prioriterade sträckorna som näringslivet efterfrågar.

Vi rustar de mindre banorna. Och mot regeringens broms ställer vi en framtidsinriktad politik som tar de viktiga första stegen för ett utbyggt nät av höghastighetståg mellan de tre storstadsregionerna.

Precis som Schweiz kan Sverige ha tåg som kommer fram i tid. Och precis som Tyskland och Frankrike kan Sverige ha höghastighetståg. Det är ett val som Sverige gör, en politisk prioritering. Miljöpartiet ställer därför satsningar på tågtrafiken mot alliansens satsningar på nya stridsflygplan.

Åsa Romson

Stina Bergström

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt