ÅSIKT

Läsardebatt: Det är inte synd om 15-timmarsbarnen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Förskolelärare svarar Ebba Östlin: Det finns skäl till att 230 av 290 kommuner reglerar vistelsetiden för barn till föräldralediga.

Foto: Colourbox
Visar sig i förskolan Barn som fötts några veckor för tidigt löper högre risk än fullgångna barn att drabbas av problem med bland annat inlärning.

Det finns en anledning till att 230 av 290 svenska kommuner har bestämmelser som reglerar vistelsetiden på förskolan för barn som har en arbetslös förälder eller är barn till föräldralediga. Det fattas pengar och utbildad personal som kan erbjuda utökad pedagogsik verksamhet.

De barn som bara går 15 timmar veckan i förskolan får inte alls, som Ebba Östlin påstår i sin debattartikel, stå och vänta i hallen eller vänta tills de andra barnen ätit upp sin mat.  Om förskolan lägger upp tiderna så att 15-timmarsbarnen vistas på förskolan tisdag till torsdag mellan klockan 9 och 15 erbjuds barnen samling, utelek, frukoststund och lunch precis som de andra barnen. När klockan blir 14 hämtas de och får gå hem, vilket kan betraktas som lyx av de barn, som alltid måste vara på förskolan mellan 6 och 17.

Förresten, vem tänker på heltidsbarnen? Om 35 timmars förskola för alla införs kommer det att påverka heltidsbarnen som måste vara på dagis, genom att de får mindre möjligheter till vuxenstyrda aktiviteter och möjligheter att under sin dag få lugn och ro. ALLA barn kommer dessutom att utsättas för mer stress då allt fler barn vill och kräver sin del av bekräftelse.

Att hela tiden befinna sig i ett sorl av röster, i bland med så höga decibel att det rent av blir farligt för deras hörsel, är stressande för barn. Betänk också att barnen faktiskt börjar sitt "arbetsliv" redan vid ett års ålder och har längre arbetsdagar än sina föräldrar. Detta har börjat få som konsekvens att fenomenet skoltrötthet kryper allt längre ner i åldrarna.

Den så livsavgörande kontakten med föräldrarna anses tydligen, av dagens politiker och en del föräldrar, vara totalt utan betydelse, som om endast förskolan skulle kunna ge barnet vidareutveckling, trygghet och socialisering.

Det är skrämmande att föräldrar av i dag anser sig vara i underläge gentemot förskolan. Inget kan vara mer fel, förskolan ska aldrig värdesättas högre än familjelivet.

Ebba Östlin skriver vidare att språket ofta är nyckeln till skolframgång, tilltron till sig själv och den egna förmågan och att förskolan erbjuder barnen verktyg till detta. Jag håller med om att det i bästa fall är så, men för att kunna erbjuda 35 timmars förskola till alla barn krävs det att barngrupperna minskas. Först då kan vi prata med alla barn, vidareutveckla deras språk genom att sätta ord på det barnen upplever, ser och känner. Först med en mindre barngrupp kan vi på ett bra sätt förmedla kunskap, normer och värderingar och arbeta med barnens socialisering, empatiförmåga och tilltro till sig själva.

Och glöm aldrig att förskolan enligt läroplanen ska fungera som ett komplement till hemmet och att de viktigaste personerna i barnens liv är deras föräldrar.

Att vägra små barn ett avbrott i sitt "arbetsliv" när de får syskon är kanske värre än att de inte får vara i förskolan 35 timmar i veckan när pappa och mamma är hemma med bebisen. Familjelivet ger barnen en livsnödvändig känsla av sammanhang och trygghet.

Botkyrka har kunnat satsa 30 miljoner på att välkomna barn till föräldralediga till förskolan 35 timmar i veckan. Tyvärr är detta inte en ekonomisk möjlighet för alla svenska kommuner.

Helena Karlsson