Försäkringskassan ska bli bättre och snabbare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Generaldirektör Dan Eliasson: Nu utvecklar vi verksamheten och kortar handläggningstiderna

Försäkringskassan kraftsamlar för att göra det bättre och enklare för dig som blir sjuk. Vi fokuserar på de mest behövande och siktar på att radikalt förkorta handläggningstiderna. Målet är att öka tryggheten för den enskilde om livet tar en ny vändning.

Försäkringskassans uppdrag är att tillhandahålla en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom. Varje år påbörjas 500 000 nya sjukskrivningar och nästan alla får sin sjukpenning beviljad. De flesta får den utbetald inom 30 dagar.

Men det räcker inte. I sjukdom kan vanmakt uppstå. Man kan känna oro över framtid och försörjning. Besluten om ens liv kan upplevas ligga hos andra: hos Försäkringskassan, hos läkaren, eller Arbetsförmedlingen. Då måste sjukförsäkringen uppfattas som legitim, och hanteringen ska vara rättssäker, enkel, effektiv och anpassad efter människors individuella behov. Vi på Försäkringskassan ska ge människor inflytande över den egna livssituationen. Vi ska undanröja vanmakt.

Vi måste öka engagemanget i den enskilde. Det förutsätter att mötet med oss blir enklare och tryggare, och att kommunikationen kring det egna ärendet blir tydligare. Därför genomför vi nu ett omfattande förändringsarbete för att skapa en enklare sjukförsäkringsprocess:

1. Förbättrat stöd till individer med särskilda behov.

En av tio som ansöker om sjukpenning behöver omfattande stöd för att kunna ta sig igenom en sjukdomsperiod och återgå till arbete. Nu kraftsamlar vi för att se dessa personers individuella behov tidigare. En utredning av den enskildes särskilda behov ska inledas inom tre dagar efter inlämnad ansökan före utgången av 2015. Utredningstiden beror givetvis på vilka behov den enskilde har.

2. Förkortad handläggningstid.

Vårt mål är att dramatiskt förkorta handläggningstiderna. I ett pågående försök samlar vi kompetens tidigt kring varje ärende, vilket vi ser leder till väsentligt förkortad väntetid för den enskilde. Vi vill inom två år halvera handläggningstiden för alla som inte behöver utredning av sjukpenninggrundande inkomst eller komplettering.

3. Förenklad kontakt.

Många som blir sjuka är borta från arbetet en kortare tid och har en tydlig diagnos med förutsägbarhet om när de kan vara tillbaka på arbetet. Dessa individer har litet, eller inget, behov av information eller stöd från Försäkringskassan - utan vill kunna ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst på ett enkelt sätt. I dag har även personer med korta, mindre komplexa sjukfall ofta flera kontakter med Försäkringskassan. Vårt mål är att alla korttidssjuka, som lämnat en komplett ansökan, ska behöva ha så få kontakter med Försäkringskassan som möjligt. Vår ambition är att det ska räcka med en kontakt.

4. Förbättrad kommunikation med läkarna.

Vi försöker se över vårt behov av information från läkare – så att vi får rätt information i rätt tid. På sikt avser vi att ersätta alla läkarintyg med ett digitaliserat och förenklat informationsutbyte. Tillsammans med hälso- och sjukvården utvecklar vi därför nya sätt att utbyta information, som planeras vara i drift 2015.

Vår ambition är att satsningarna ska leda till kraftfulla och synliga förändringar av sjukförsäkringen som gör att mötet med Försäkringskassan bidrar till större trygghet för individen – särskilt för de människor som har den längsta och svåraste vägen tillbaka till arbete och egen försörjning.

Det här är Försäkringskassans tankar om hur vi vill utveckla vår verksamhet, men vi tar gärna emot dina idéer om hur vi ska bli bättre. Gå in på vår hemsida och klicka på länken ”Hjälp oss att bli bättre” där du kan lämna förslag.

Dan Eliasson

Publisert: