Debatt

Peter Hultqvist (S): Enströms nöjdhet över försvaret är vansklig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Peter Hultqvist (S): Regeringens enveckasförsvar duger inte

Foto: CAROLINA BYRMO
Peter Hultqvist

2009 förklarade regeringen för riksdagen att hela landet skulle kunna försvaras. Nu hävdar försvarsminister Karin Enström (M) att hon är nöjd med att en begränsad del av landet kan försvaras under endast en vecka. Är detta tillräckligt som grundläggande försvarspolitisk strategi? Eftersom det är oerhört svårt att säga hur en framtida konflikt gestaltar sig och hur framtida scenarios kan se ut så är försvarsministerns nöjdhet vansklig.

Om nu det svenska försvarets förmåga handlar om att kunna försvara endast en del av Sverige i en vecka – låt vara kanske i en hög konfliktnivå - så måste följande fråga ställas: Är detta vad riksdagen har beställt? Var det detta som de borgerliga partierna – som trumfade igenom den nya insatsorganistionen med tre rösters övervikt – såg framför sig i maj 2009 när riksdagen voterade om den framtida insatsorganisationen?

I riksdagen har det aldrig diskuterats eller sanktionerats att Försvarsmakten ska ha en kapacitet som räcker för att försvara en del av landet i endast en vecka. Försvarsmakten organiserades materiellt och fick ett personalförsörjningssystem med stark inriktning på internationella insatser och missioner. Det nationella perspektivet, det vill säga det direkta försvaret av Sverige blev en sekundär uppgift. Om perspektivet med en kapacitet att försvara endast en del av landet i en vecka presenterats i riksdagen 2009 - 2010 hade protesterna troligtvis varit högljudda.

Eftertankens kranka blekhet har nu lett till att en så kallad nationell försvarsplanering återupptagits. En utmärkt åtgärd.  Men mycket återstår att göra. Så kom sen då "bomben" som ÖB släppte i en tidningsintervju. Det som annars finns studerat i hemliga krigsspel blev nu offentligt. Regeringens skönmålning av försvarsmakten som allt igenom en effektiv och problemfri organisation på väg mot sin fulländning kom att punkteras.

Men ministern nöjer sig inte med att vara nöjd med ambitionsnivån. Hon varnar också för att dra förhastade slutsatser om situationen i Ryssland. Hon luddar till det. Bedömningar om närtida hot är en färskvara. Riksdagen beslutade före jul att uppgradera JAS Gripen systemet just för att Ryssland och en rad andra länder investerar tungt i nya flygplan med högre prestanda än våra nuvarande stridsflygplan. Sverige reagerade tydligt på säkerhets- och maktpolitiska realiteter. Utgångspunken är att flygstridskrafterna måste vara operativt relevanta även i ett framtida perspektiv. Det som var tydligt före jul måste även gälla efter nyår.

I Ryssland pågår en upprustning. I den säkerhetspolitiska analys som ska presenteras i vår måste det finnas en tydlighet omkring detta. Jag hoppas försvarsministern delar den åsikten.

Det som nu sker i den allmänna debatten skärper försvarsberedningens uppgift. Den måste agera med mycket stor integritet. När ÖB avslöjat militärledningens bedömning om en veckas uthållighet och försvarsministern förklarat sin nöjdhet med detta så ökar faktiskt kravbilden på försvarsberedningen.

En försvars- och säkerhetspolitik som med trovärdighet bevarar den militära alliansfriheten måste präglas av både en djupare och långsiktigare problematisering, högre kravbild och en bättre försvarsförmåga än det som präglar regeringens enveckasförsvar och försvarspolitik. Enligt min mening borde Enström tigit i stället för att uttala ensidig nöjdhet.

Peter Hultqvist